Hoppa till huvudinnehåll

Investeringar på is i Jakobstad

Ristikari skola i Jakobstad Bild: YLE/Patrik Enlund ristikari skola

Jakobstad har inte råd att investera som de olika sektorerna önskar. Vid den senaste genomgången av budgeten i början på veckan låg investeringarna på cirka 17 miljoner euro nästa år. Men de måste ner till 13-14 miljoner euro för att stadsstyrelsen skall vara nöjd.

Inga medel för renovering av Ristikari skola finns med i budgetdiskussionerna. Det betyder att det finska och svenska gymnasiet kommer att finnas under samma tak åtminstone ett år längre än de tre år som det har talats om i ett första skede. Det här under förutsättning att inga andra lösningar kommer till stånd.

Inga pengar finns heller för renovering av den mögeldrabbade BLI fastigheten eller för Rådhuset som håller på att sjunka ner i marken. Det största enskilda projektet blir slutförandet av renoveringen av Länsinummi skola..

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten