Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoön skjuter på viktiga fastighetsbeslut

Wilhelm Liljeqvist vid sin fiskodling i Kasnäs.
Wilhelm Liljeqvist Wilhelm Liljeqvist vid sin fiskodling i Kasnäs. Bild: YLE/Antti Lempiäinen wilhelm liljeqvist

I Kimitoön kommer de stora investeringarna nästa år att vara Barnbyn som byggs vid Amosparken samt en ny brandstation i Kimito.

Kommunstyrelsen i Kimitoön godkände för sin del nästa års budget, som nu går vidare till kommunfullmäktige.

– Men den stora biten med omsorgen och fastigheter måste vi skjuta på, säger styrelseordförande Wilhelm Liljeqvist, för det finns så många öppna frågor ännu bland annat med social- och hälsovårdsreformen, kommunreformen och statsandelsreformen.

Därför ordnar kommunstyrelsen en hel dags aftonskola i januari då man återkommer till fastighetsbiten. Efter det görs under våren en tilläggsbudget.

De frågor som då ska avgöras är var och vad man ska satsa på inom hälsovården. Ska det till exempel reserveras pengar för att utvidga bäddavdelningen i Kimito, eller innebär det på sikt att man lägger ner bäddavdelningen i Dalsbruk?

– Flera styrelsemedlemmar ansåg att de inte hade tillräckligt med information och tillräckligt med alternativ för att kunna fatta beslut i så här stora frågor, säger Liljeqvist.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland