Hoppa till huvudinnehåll

"Varningsklockorna ringde tidigt angående Pandemrix"

Vaccin mot svininfluensa.
Vaccin mot svininfluensa. Bild: Boris Roessler / EPA vaccin,svininfluensavaccin

Det var känt att det fanns risker med svininfluensavaccinet Pandemrix och att symptomen kan uppstå först efter ett år, skriver Svenska Dagbladet

Myndigheternas agerande och politikernas uttalanden om att det inte gick att förutspå vilka följder vaccineringen skulle ha får stark kritik av Tore Scherstén, professor emeritus i kirurgi vid Sahlgrenska sjukhuset och tidigare huvudsekreterare i Statens medicinska forskningsråd, samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Han upprörs också av att ersättningarna i Sverige begränsats till dem som uppvisade symptom inom åtta månader efter vaccineringen - och inte efter det.

Schertsén varnade för neurologiska problem

- Schertsén skrev två artiklar 2009 innan massvaccinationerna inleddes. Han varnade för risken med neurologiska problem, och påpekade att symptomen kunde komma ganska sent - först efter ett år. Det här skrev han också nyligen om i tidskriften Medicinsk Access.

Schertsén sitter i det amerikanska livsmedelsverket FDA:s kommittéer, och fick den vägen de första indikationerna om att influensavaccinet Pandemrix var förbjudet i USA till följd av svåra biverkningar - främst på grund av tillsatsämnena.

I Tyskland hade regeringen beslutat att regeringsledamöterna, militären och utlandsbaserade tjänstemän inte skulle vaccineras med Pademrix utan med ett annat vaccin, utan adjuvans, vilket Der Speigel skrev om. Bara 12 procent av tyskarna sade sig efter det ha för avsikt att vaccinera sig mot svininfluensan.

Också New York Times uppges ha skrivit om farhågorna med vaccinet.

"Vaccinet var redan inköpt"

Varningssignalerna kom innan massvaccinationerna inleddes. Varningarna gällde dels narkolepsi, men också den mer allvarliga sjukdomen Guillain Barrés Syndrom.

Tore Scherstén tror att problemet var att vaccinet redan var inköpt och att svenska myndigheter undertecknat ett kontrakt som fråntog vaccinföretaget allt ansvar för eventuella biverkningar.

Han befarar nu att tilltron till myndigheternas rekommendationer minskat och att förtroendet för vaccinationer helt allmänt minskar. - Det är olyckligt eftersom vaccination historisk sett visat sig vara den mest framgångsrika, livräddande och kostnadseffektiva metoden att förebygga sjukdomar, säger Scherstén till Svenska Dagbladet.

Läs också