Hoppa till huvudinnehåll

En stor del av Vasas vårdpersonal permitteras inte

En sjukvårdare med ryggen mot kameran i en sjukhuskorridor.
En sjukvårdare med ryggen mot kameran i en sjukhuskorridor. Bild: Yle vård (skötsel),vårdplatser,hälsovård,sjukvård,sjukskötare,Sjuksköterska,sjukdom (tillstånd)

Nu är det offentligt exakt hur samarbetsförhandlingarna i Vasa slutade. Som regel gäller att stadens personal kan permitteras under högst 14 dagar. Det finns ändå en lång rad preciseringar och undantag.

Förslaget är att månadsanställda permitteras 14 dygn och timanställda i 10 dygn. 3200 anställda och tjänstemän berörs. Stadsstyrelsen tar ställning till förslaget nästa måndag.

Anställda som går med på att ta ut nio dagar obetald ledighet, eller tar ut nio dagar semesterersättning som ledig tid går fria från permitteringar. Det här ska meddelas senast den den 21 februari nästa år.

Vissa yrkesgrupper är helt undantagna permitteringar. Hit hör personal inom socialjouren, röntgenläkare, personal på Österbottens räddningsverk och skiftvård av småbarn.

För en del anställda skulle kortare permitteringar komma ifråga. 1050 anställda omfattas av det förslaget. Till exempel inom hem- och anstaltsvården föreslås permitteringar på 5-8 dagar.

Stadsdirektör Tomas Häyry säger att permitteringarna begränsas - eller lämnas helt bort - i fråga om sådana kritiska tjänster som inte går att lämna ogjorda ens för en kortare tid. Detsamma gäller sådan verksamhet där permitteringar skulle orsaka större utgifter än inbersparingar, säger han.

"Skoleleverna får finna sig i stora grupper"


Inom bildningsväsendet gäller permittering av personalen i sju dagar.

- Det är klart vi var rädda för längre permitteringar än så, men också sju dagar betyder mycket i skolan. Det blir stora undervisningsgrupper då den grupp av lärare som är på plats ska sköta allt arbete, vilket märks i en oro bland eleverna, säger Inger Damlin som förutom att hon är biträdande rektor vid Borgaregatans skola i Vasa även sitter som ledamot i lärarfacket OAJ:s fullmäktige samt i FSL:s styrelse.

Enligt Damlin märks höstens vikariestopp i skolorna redan i att lärarkåren känner sig sliten.

- Men framför allt vill jag lyfta frågan om hur eleverna mår. Hur mår de då de under en längre tid leva med tillfälliga arrangemang av den här typen, frågar sig Inger Damlin.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten