Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad betalar Centrias hyresförluster i Campus Allegro om åtta år

Campus Allegro
Campus Allegro Bild: Campus Allegro yle österbotten

Campus Allegro i Jakobstad stod i sin helhet klar i våras. De slutliga hyreskostnaderna var inte klara med detsamma, byggherren skickade ut räkningarna i november och de innebar en hyreshöjning på åtta procent.

Höjningen gäller dessutom retroaktivt för det här året.

Yrkeshögskolan Novia hoppas på hjälp av stiftelser och kommuner

Hyreshöjningarna drabbar hyresgästerna olika beroende på hur stora ytor man använder. Novia har de utrymmen som de behöver, det är hyresnivån som ställer till problem för Novia. Enhetschef Sören Lillkung hoppas att stiftelser och kommuner hjälper till för att få det hela att gå runt.

Situationen för yrkeshögskolan Centria med huvudort i Karleby och filialverksamhet i Campus Allegro är svårare. Centria drabbades hårt av statens sparåtgärder som innebar att många studieplatser försvann och därmed inkomster. I Campus Allegro har Centria bara tagit in nya vuxenutbildningsstuderande. I övrigt får de studerande som inlett sina studier slutföra dem.

Staden Jakobstad måste betala Centrias underskott i hyran om åtta år?

Stiftelsen för Åbo Akademi som byggt Campus Allegro ville ha långa hyreskontrakt på 15 år för att starta bygget. Yrkeshögskolan Centria sträckte sig inte längre än till ett tio års kontrakt och eventuella förluster de sista fem åren lovade staden Jakobstad att stå för.

Centrias kontraktstid har löpt i två år och det betyder att åtta år återstår tills staden Jakobstad träder in. Det är åtta ekonomiskt tunga år om Centria inte kan hyra ut stora delar av sina utrymmen åt underhyresgäster. När sammanlagt tio år har gått måste staden Jakobstad enligt avtal betala underskottet i hyrorna för de följande fem åren.

Novia hoppas på att räddningen ska komma från rika finlandssvenska stiftelser för att en större del av budgetkakan kan användas på undervisning och inte på att betala höga hyror, den förhoppningen har inte Centria.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten