Hoppa till huvudinnehåll

Kommentera lärarutbildningen vid ÅA

Bild: YLE/Fred Wilén lärarrum

Bristfällig undervisning, jätteviktig eller på fel plats? Vad tycker du om lärarutbildningen vid pedagogiska fakulteten i Vasa?

Ett kärt tema i finlandssvenska högskolesammanhang är lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa. Bland annat har dåliga Pisa-resultat för finlandssvenskarna har ibland beskyllts på lärarutbildningen.

Utbildningens placering, som har diskuterats i decennier, kopplas ofta ihop med att det finns många obehöriga lärare i södra Finland.

Till Fixa högskolan har vi också fått in en hel del kommentarer om utbildningen. Så här säger några:

– Exempelvis kursen musik inom klasslärarutbildningen har tagit bort alla gästföreläsare och -lärare. Dessutom har den individuella instrumentundervisningen minskat. Vilket försämrar studerandenas möjligheter till inlärning och utveckling. Dessutom gör det undervisningen mer enformig och begränsad.

– Vasa har monopol på lärarutbildningen i Svenskfinland, vilket troligtvis är en bidragande orsak till att svenskspråkiga har sämre resultat i Pisa. Det finns ingen konkurrens mellan utbildningar bland svenskspråkiga lärarutbildningar eftersom alla måste till Vasa i något skede.

– I vår högskola borde man kontrollera inomhusluften bättre. Många lider av huvudvärk och andra symptom, speciellt de som har allergier från förr har känt större besvär. Det ryktas om att det finns mögel i Åbo Akademis gamla byggnad i Vasa vilket säkerligen har en stor påverkan.

Nästa vecka kommer Fixahögskolan att vara i Vasa. Vilka frågor tycker du att vi ska ta upp till diskussion?

Läs också:

Fixa högskolan

  • Fixa högskolan: Tusen tack för din insats!

    Vi som jobbat med Svenska Yles öppna granskning Fixa högskolan tackar för två roliga, intensiva veckor tillsammans med dig. Studerande och högskolepersonal som tipsat, diskuterat och dessutom haft mod att säga sin åsikt har varit grundstenen i Fixa högskolan, skriver projektledare Eva-Maria Koskinen.

  • Fixa högskolan i Obs debatt

    På vems ansvar är det att få de studerande vid universiteten att öka på studietakten? Är studerande lata eller är universiteten dåliga på att organisera sin undervisning på ett ändamålsenligt sätt? Läs hela diskussionen på Twitter här.

Nyligen publicerat - Fixa högskolan