Hoppa till huvudinnehåll

Sundqvist ny ordförande för Nytkis

Carola Sundqvist Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist carola sundqvist

Carola Sundqvist från Jakobstad är ny ordförande för Kvinnoorganisationer i samarbete Nytkis rf.

En av Nytkis målsättningar för 2014 är att Finland skriver under Istanbul konventionen, vilket är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

- Det är viktigt att Finland vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla konventionens krav om skydd och stöd för offer för våld. Det saknas fortfarande nästan 400 skyddshemsplatser i Finland och en dygnet runt telefonjour för offer för våld, säger Carola Sundqvist.

Sundqvist är sedan tidigare Svenska Kvinnoförbundets ordförande.

Nytkis är den samlande organisationen i Finland för kvinnoorganisationerna inom politiken, forskningen och kvinnorörelsen. Cirka 470 000 kvinnor hör till Nytkis medlemsorganisationer.

/Sarah Groop

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten