Hoppa till huvudinnehåll

Lyly: För mycket besparingar i service och utbildning

FFC:s ordförande Lauri Lyly. Bild: Lehtikuva ffc. ordförande

FFC:s ordförande Lauri Lyly anser att regeringens strukturpaket lägger alltför stor vikt vid besparingar i kommunal service och yrkesutbildning. Han anser att åtgärderna hotar sysselsättningen.

FFC-basen önskar att regeringen hade satsat mer på sysselsättning, yrkesutbildning och kampen mot den gråa ekonomin.

Att yrkesutbildningen tilldelas mindre resurser innebär enligt Lyly sämre möjligheter för lågutbildade vuxna att upprätthålla och utveckla sina yrkesfärdigheter.

- Det främjar inte yrkeskarriärerna, utan ökar riskerna för arbetslöshet. Regeringen agerar i strid med sina egna målsättningar, tycker han.

Också nedskärningen av kommunernas socialutgifter med hundratals miljoner euro kommer oundvikligen att påverka invånarnas vardag, säger FFC-basen.

Enligt Lyly tyder strukturpaketet på att regeringen försöker trygga välfärdsstatens framtid. Men han är besviken över att paketet inte innehåller de behövliga satsningarna på sysselsättning samt på åtgärder mot den gråa ekonomin.

Sådana åtgärder skulle enligt Lyly årligen inbringa hundratals miljoner euro, i form av skatteintäkter och socialavgifter.

Läs också:
Strukturpaketet skär dryg miljard i kommunernas utgifter

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes