Hoppa till huvudinnehåll

Rusmedel vanligt på arbetsplatserna - svårt att ingripa

Bild: Yle papper

Personalbranschens fackorganisation HENRY visar i en utredning att man tar på allvar de rusmedelsproblem som förekommer på arbetsplatserna men att det är svårt för förmännen att se problemet och att ingripa konkret.

Över hälften av de tillfrågade sade att det krävts ingripanden inom den egna organisationen i fråga om rusmedelsproblem under det senaste året.

Drogproblem förekommer på var tionde arbetsplats, visar utfrågningen.

Det finns allmänna spelregler för hur man ska ta itu med rusmedelsproblem. Problemet är dock att förmännen inte har tillräckligt med kompetens och utbildning för att kunna känna igen symptom och att vidta åtgärder.

Utredningen visade bland annat att rusmedelsproblem hanteras bättre på större arbetsplatser.

Samtidigt har det visat sig att personalen har en tendens att beskydda en person med drogproblem.

Utredningen har gjorts i samarbete med föreningen för rusmedelsförebyggande EHYT.