Hoppa till huvudinnehåll

Yle Nyhetsskolan startar

Nyhetsskolan
Nyhetsskolan Bild: Yle / Anne Hämäläinen nyhetsskolan

Yle samarbetar med skolorna kring mediefostran

Yle inleder ett stort projekt inom mediefostran tillsammans med skolorna. Projektet Yle Nyhetsskolan främjar de ungas mediekompetens och målet är att öka skolelevernas intresse för aktuella frågor och samhället överlag. Det är frågan om ett tvåspråkigt projekt där den finska delen, Yle Uutisluokka, riktar sig in på klasserna 6 till 9. För Svenska Yles del blir Nyhetsskolan en naturlig fortsättning på projektet Veckans skola som pågått sedan våren 2013 och målgruppen är gymnasier och yrkesskolor.

Så här går det till: eleverna gör nyheter på de ämnen som intresserar dem och får sen publicera dem på Yles webbsidor. Poängen är att låta unga lyfta fram sådant som de upplever är nyheter för dem. Yles journalister fungerar som mentorer och hjälper ungdomarna i det redaktionella arbetet.

”Att förbättra ungdomarnas mediekompetens är en viktig uppgift, som Yle vill delta i. Vår roll är att berätta och visa hur nyheter blir till och hurdana val som görs i nyhetsarbetet”, berättar Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

Mentorer som stöd för de unga

De unga redaktörerna får hjälp i sitt nyhetsarbete av Yles erfarna nyhetsredaktörer. Mentorernas uppgift är att orientera skoleleverna i journalistikens grunder och dess spelregler samt dela med sig av egna erfarenheter och tips.

En webbsida med utbildningsmaterial enkom för lärare och elever kommer att utgöra stommen för Nyhetsskolan.

"För Svenska Yle blir Nyhetsskolan en ganska naturlig fortsättning på vårt projekt "Veckans skola", där en rad finlandssvenska gymnasier fått bekanta sig med nyhetsarbetet. Eftersom det som skolorna producerat publiceras på våra webbsidor når eleverna en stor publik, vilket gör att det känns mera "på riktigt", säger redaktionschef Jonas Jungar på Yle Nyheter.

”Journalistik handlar mycket om att tillgodogöra sig information och presentera det i komprimerad och lättfattlig form. Att göra nyheter kan således också vara ett sätt för eleverna att utveckla sitt språk och förmågan att formulera sig i både tal och skrift”, fortsätter Jungar.

Modell från BBC:s School Report

Yle Uutisluokka – Yle Nyhetsskolan kulminerar årligen i en nationell nyhetsdag i april, där skolelevernas nyheter får ordentligt med synlighet på Yles webbsidor, i tv och radio.

Idén kommer ursprungligen från BBC:s populära projekt School Report, som 1000 skolor redan deltar i. Yle har som mål att utarbeta en permanent verksamhetsmodell för det här arbetet kring mediefostran.

Yle Nyhetsskolan drar igång i januari 2014. Skolor som är intresserade av vara med ombeds ta kontakt med projektkoordinatorn Mirjam Heir.
Marjo Ahonen, utvecklingschef för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet, tfn 040 5224 661