Hoppa till huvudinnehåll

Hon får andnöd i Academill

Maria Mannfolk kan tills vidare inte gå in på sin högskola. Bild: Yle/Johan Gullmets maria mannfolk

Maria Mannfolk blev sjuk av inomhusluften på Academill i Vasa. Efter ett år av renoveringar är det fortfarande oklart om hon kan fortsätta studera till speciallärare.

Andnöd, trötthet och en feber som kommer och går. Det är besvär som Maria Mannfolk har dragits med. Enligt läkare är orsaken troligtvis inomhusluften på Academill.

– Jag skulle vilja slutföra mina studier vid Pedagogiska fakulteten och bli speciallärare. Det ser inte så hoppfullt ut just nu men jag hoppas att jag skulle kunna delta i undervisningen även om jag inte kan vara i Academill.

Maria Mannfolk och flera andra tipsare har tagit kontakt med Fixa högskolan angående inomhusluften på Academill. Här har renoveringar pågått en längre tid och det mesta är nu klart. Det är bara ett rum som ännu borde saneras men det är inte bestämt när det blir av.

Trots att renoveringarna är över har Mannfolk ändå fått problem av att vistas i byggnaden. I bästa fall kan det här bero på att en del partiklar inte har hunnit vädras ut efter renoveringarna, det är nämligen viktigt att få utrymmena städade och ventilerade ordentligt efter reparationerna. I värsta fall kan Mannfolks fortsatta reaktioner betyda att det fortfarande finns problem med inomhusluften.

Provtagningar i vinter

I vinter kommer de som äger fastigheterna, det vill säga Harry Schaumans stiftelse, att utföra nya mätningar. Vd Tom Westermark berättar att analyserna av proverna kommer att göras på laboratorier i Sverige. Statens forskningscentral VTT är också inblandad i provtagningarna.

Det måste vara tillräckligt kallt utomhus för att kunna göra pålitliga mätningar och man vill dessutom ventilera ordentligt i Academill innan mätningarna inleds.

Maria Mannfolk har nu inte kunnat vara i byggnaden på ett år. Hon funderar på att byta studieinriktning.

– Men det är speciallärare jag brinner för att bli.

Fixa högskolan har bett överinspektör Vesa Pekkola på social- och hälsovårdsministeriet om vägledning i frågan om vilka rättigheter studerande har i dylikt fall. Han skriver i ett mail att såväl studerade som personal har rätt till en trygg arbets- och studiemiljö.

Personalen skyddas av arbetarskyddslagen och studerande av hälsoskyddslagen. Om studerande upplever hälsoproblem ska de ta kontakt med rektorn. Rektorn ska i sin tur ta saken vidare och det är fastighetsägarna som ska se till att byggnaden är i skick.

Den myndighet som övervakar inomhusluften är den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, i det här fallet Miljöavdelningen vid Vasa stad. Hit kan studerande i förlängningen vända sig om ingenting görs för att minska problemen.

”Åtgärder har vidtagits”

Miljöingenjör Ulla Udd på miljöavdelningen konstaterar att i och med att fastighetsägaren utreder orsaken och utför reparationer har de ingen orsak att ingripa.

– Vi har inte fått några anmälningar i ärendet och jag har förstått att problemen åtgärdas.

Enligt Vesa Pekkola på social- och hälsovårdsministeriet ska undervisning ordnas så att alla kan delta under tiden som reparationer pågår. Detta även om det bara är en person som får problem av miljön.

Ulla Udd poängterar ändå att om det bara är en studerande som har problem så kan det hända att hon är mycket överkänslig.

Det kan alltså vara så att Maria Mannfolk är känsligare än vad gränsvärdena anger att är okej.

Fixa högskolan

 • Den här artikeln är en del av Svenska Yles första öppna granskning Fixa högskolan
 • Vi synar de svensk- och tvåspråkiga yrkeshögskolorna och universiteten i Finland under två veckors tid (25.11-5.12)
 • En öppen granskning innebär att du kan delta genom att dela, diskutera och tipsa
 • Vi jobbar utgående från publikens tips med öppna arbetsmetoder. Vad i din högskola tycker du att vi borde titta närmare på?
 • Läs mer om granskningen och tipsa oss på svenska.yle.fi/fixahogskolan
 • Följ med hur vi arbetar på facebook och twitter @fixahogskolan #fixahögskolan
 • Med hjälp av Studieräknaren kan du jämföra bland annat lön, arbetslöshet och studietakt vid din utbildning.

Drabbar också personal

Vissa i personalen på Academill har flyttats till nya utrymmen på grund av problemen med luften. Bland personalen betonar man ändå att problemet med inomhusluften inte är något som bara drabbar studerande, även undervisningspersonal måste vara i byggnaden minst lika mycket som studerande.

Orsakerna till problemen sägs bland annat härstamma från att vissa golvmattor har lagts på våt betong. Det spekuleras också i att det finns en del damm i huset eftersom Academill är en gammal kvarn.

Hinner inte inspektera högskolorna

Miljöavdelningen i Vasa som övervakar inomhusluft har inte inspekterat luften på Academill.

Miljöavdelningen granskar inomhusluften i alla skolor vart tredje år och det är meningen att de ska granska universiteten i samma omfattning. Ulla Udd konstaterar att de inte har besökt universiteten en enda gång för inspektion av inomhusluften under de senaste åren.

Det finns alltså inget enkelt svar på frågan om Maria Mannfolk kommer att kunna fortsätta studera specialpedagogik. Förhoppningsvis lyckas det senare i vinter då dammet har lättat.

– Även om jag inte kommer att kunna vara inne i föreläsningssalarna hoppas jag att jag får fortsätta med specialpedagogiken, säger hon.

En lagteknisk detalj i sammanhanget är att arbetarskyddslagen också kan gälla studerande. Vesa Pekkola hänvisar till paragraf fyra i arbetarskyddslagen som säger att lagen också kan tillämpas på elevers och studerandes arbete i samband med utbildningen.

Fixa högskolan

 • Fixa högskolan: Tusen tack för din insats!

  Vi som jobbat med Svenska Yles öppna granskning Fixa högskolan tackar för två roliga, intensiva veckor tillsammans med dig. Studerande och högskolepersonal som tipsat, diskuterat och dessutom haft mod att säga sin åsikt har varit grundstenen i Fixa högskolan, skriver projektledare Eva-Maria Koskinen.

 • Fixa högskolan i Obs debatt

  På vems ansvar är det att få de studerande vid universiteten att öka på studietakten? Är studerande lata eller är universiteten dåliga på att organisera sin undervisning på ett ändamålsenligt sätt? Läs hela diskussionen på Twitter här.

Nyligen publicerat - Fixa högskolan