Hoppa till huvudinnehåll

För mycket undervisning går på engelska vid sjöfartsutbildningen i Åbo

Sjöfartsstuderande Eriks Skrifvars i Åbo
Elias Skrifvars tycker att studerande på svenska linjen borde få skriva skriftliga arbeten på svenska om de vill. Sjöfartsstuderande Eriks Skrifvars i Åbo Bild: Yle/Carmela Johansson sjöfartsstuderande

Många kurser vid Yrkeshögskolan Novias sjöfartsutbildning i Åbo går på engelska trots att utbildningen är svenskspråkig.

Per-Olof Karlsson är ansvarig utbildningschef för sjöfartsutbildningen vid Novia i Åbo
<strong>Per-Olof Karlsson</strong> är utbildningschef vid sjöfartsutbildningen i Åbo. Per-Olof Karlsson är ansvarig utbildningschef för sjöfartsutbildningen vid Novia i Åbo Bild: Yle/Carmela Johansson fixa högskolan
Det tipsar några sjöfartsstuderanden och tidigare sjöfartstuderanden via Fixa högskolan.

- Yrkesämnen klarar man av att studera på engelska, men fysik, kemi och matematik är mycket tyngre att studera på engelska. Om man sedan också måste skriva det skriftliga arbetet på engelska så blir det mera jobb, säger sjöfartsstuderanden Justus Berg.

Även sjöfartstuderanden Elias Skrifvars tycker att det är bra att den yrkesrelaterade undervisningen går på engelska eftersom det oftast är engelska som används i branschen. Men när det gäller tenter eller skriftliga arbeten är det mycket tyngre att skriva dem på engelska.

- De flesta lärare brukar godkänna att man svarar på svenska i proven om man går den svenska linjen. Men vi har även haft sådana kurser där lärarna inte har varit så flexibla utan man måste skriva på engelska. Det tycker jag personligen att är fel eftersom vi går på en svenskspråkig linje, säger Skrifvars.

För tillfället går mellan 30 och 40 procent av den svenskspråkiga sjöfartsutbildningens kurser på engelska. Orsaken till det är delvis en resursfråga men också en praktisk lösning så att de studerande lär sig engelska som de sedan behöver i arbetslivet. Om kursen går på engelska kompenseras de studerande så att de inte behöver gå lika många språkkurser i engelska.

- Vi uppmuntrar förstås de studerande att använda engelska, men nu är kutymen den att lärarna tillåter att man får skriva tentsvar på svenska. Diskussionerna i klassen måste däremot gå på engelska så att alla förstår, säger Per-Olof Karlsson, som är ansvarig utbildningschef för sjöfartsutbildningen i Åbo.

När det gäller allmänna ämnen som matematik och fysik medger Karlsson att de kanske borde tänka om.

- Det här är en fråga som vi diskuterat och linjelärarna är också av den åsikten att det skulle vara bättre att de kurserna skulle gå på svenska. Så det förändras kanske i framtiden, säger Karlsson.

Läs också:

Fixa högskolan

  • Fixa högskolan: Tusen tack för din insats!

    Vi som jobbat med Svenska Yles öppna granskning Fixa högskolan tackar för två roliga, intensiva veckor tillsammans med dig. Studerande och högskolepersonal som tipsat, diskuterat och dessutom haft mod att säga sin åsikt har varit grundstenen i Fixa högskolan, skriver projektledare Eva-Maria Koskinen.

  • Fixa högskolan i Obs debatt

    På vems ansvar är det att få de studerande vid universiteten att öka på studietakten? Är studerande lata eller är universiteten dåliga på att organisera sin undervisning på ett ändamålsenligt sätt? Läs hela diskussionen på Twitter här.

Nyligen publicerat - Fixa högskolan