Hoppa till huvudinnehåll

Olika idéer för restaurang Knipan

Restaurang Knipan i Ekenäs
Restaurang Knipan i Ekenäs Bild: YLE/Malin Lindholm restaurang knipan,Ekenäs

Sommarrestaurang Knipan i Ekenäs kunde vara en plats för både restaurang och kultur. Det tycker Kariskonstnären Petri Horttana, som hämtar sin modell för Knipan från Danmark.

Horttana säger att han konstaterat bristen på arbetsutrymmen för konsnärer i Raseborg. Hans tankar gick då först till fd yrkesskolan i Karis som plats för konstnärer, sedan kom tanken på Knipan. Hans förebild för Knipan som restaurang och konsnärscentrum är Louisiana i Köpenhamn, med en halv miljon besökare per år.

Petri Horttana tycker att det skulle vara lätt att kombinera restaurangverksamhet med olika slag av kultur på samma ställe. Där kunde vara ateljeer för konstnärer och scen för olika slag av uppträdanden. Restaurangen och kulturen skulle stödja varandra och locka alla slag av besökare, både människor från trakten och turister längre ifrån.

Kocklandslagets hemmaplan

Ledande turistsekreterare Viveca Blomberg i Raseborg slår fast, att restaurangverksamheten är det viktigaste i Knipan också i framtiden, men att den säkert kunde kombineras med annan verksamhet. Hon tror nog, att restaurang och kultur kunde stöda varandra i Knipan.

Blomberg säger att turistbyrån jobbar för att förlänga turistsäsongen i Raseborg och i det fallet är också Knipan viktig. På våren är det olika grupper, som kommer till staden och gärna tar sig en matbit. Då finns också högtider, som folk gärna firar på restaurang. För hösten har hon tankar om att utnyttja Knipan för tillfällen, där intresserade skulle kombinera t.ex lokalt producerad mat occh matlagning med kunniga handledare. Dessutom kunde hon tänka sig Kocklandslaget, som ju har hemort i Raseborg, skulle finnas i Knipan. Raseborg har ju under några år satsat på temat mat, så varför inte utnyttja Knipan som inramning för lanslagets aktiviteter, om det bara går att kombinera, säger hon.

För Kocklandslagets del säger projektledaren Nils-Gustav Höglund, att man där gärna ställer upp på Knipan som landslagets hemmaplan. Eftersom de flesta av kockarna i landslaget har heltidsjobb, så skulle det i så fall ändå bara handla om endagshändelser några gånger per år.

Just nu väntar staden Raseborg och fastighetsförmedlaren på att anbud skall strömma in. Under de första dagarna har det ändå varit rätt lugnt, säger fastighetsförmedlare Mosse Lindholm. Det har kommit några förfrågningar, berättar han, både gällande köp och hyra. Mindre om hyra, eftersom hyresgästen då kan bliv tvungen att stå för underhållet, säger Lindholm.

Knipan skall enligt stadsplanen utnyttjas för restaurangverksamhet och stadsstyreslen har satt som villkor för en försäljning att köparen förbinder sig att huvudsakligen använda fastigheten som restaurang. Om köparen bryter mot detta, utgår det ett vite på 50.000 euro. Det kan ses som ganska litet, säger Mosse Lindholm, som hoppas att bestämmelserna för användningen kunde bli en aning lättare, så att man i Knipan kunde ha också annan verksamhet som gynnar hamnverksamheten och båtarna.

Fin sommar för senaste krögaren

Senaste sommar var det Hasse Lundström, som var krögare i Knipan. Han hör ändå inte till de intresserade den här gången. Köp är uteslutet, säger han, och att hyra för tio år är för långt för honom. Men för en kortare tid kunde han tänka sig att hyra. Det var med vemod han och hans personal stängde Knipan i höstas, så trevligt hade det varit.
Med de förmåner Hasse hade förra sommaren, gick restaurangen på plus, men när staden ålägger en hyresgäst att stå för underhållet av fastigheten, kan det bli svårt, tror han.
Övre våningen var oanvänd senast, efrersom Hasse tog över så sent på säsongen. Men han tycker att man borde använda alla våningar för restaurangen, inklusive tornet med den fantastiska utsikten. Vad kan det finnas för verksamhet som stödjer restaurangen, frågar han sig.

Hasse Lundström tror, att det var många som upprördes över att staden vill sälja Knipan, för så många var det som tackade honom för sommaren och hoppades, att Knipan skulle fortsätta i samma anda som förr, berättade Knipans senaste krögare, Hasse Lundström.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland