Hoppa till huvudinnehåll

Räddningsarbetet säkras trots sammanslagning

brandbilar
brandbilar Bild: YLE/Stefan Härus östra nyland

Räddningsverken i Östra och Mellersta Nyland kan i framtiden slås samman till en stor enhet. Det ska inte påverka räddningsarbetet, säger räddningschef Peter Johansson.

- Ärligt sagt så undrar vi också varför det ska sparas in 7,5 miljoner euro i hela landet. Det brukar vara så att när man slår ihop något ska allt från löner till datorprogram synkroniseras. Det har visat sig att det inte blir inbesparingar åtminstone på kort sikt, 3-4 år, säger Johansson. Men det är regeringens vilja i sitt åtgärdspaket.

Antalet räddningsverk i Finland kan minskas från 22 till elva stycken. Johansson räknar med en del nya titlar och pensioneringar inom personalen, men brandstationens personal kommer att finnas kvar som förut.

- Förändringen borde inte ha någon som helst praktisk betydelse på själva verksamheten. Om administrationen tunnas ut eller flyttas har det ingen betydelse var den sitter, i Vanda eller Borgå eller någonstans mittemellan, så länge stationerna är på de platser de är nu med samma personal.

Johansson påminner ändå om att det här först är en viljeyttring från regeringen. Hur det kommer att bli får man se.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland