Hoppa till huvudinnehåll

Elever använder IT hemma men inte i skolan

Användningen av datorer och IT släpar efter i skolorna. Det visar en undersökning som Suomen Lukiolaisten Liitto presenterade i dag.

Enligt undersökningen använder bara 16 procent av gymnasieeleverna IT dagligen i utbildningssyfte. Det är betydligt vanligare att eleverna använder dator hemma än i skolan, visar undersökningen.

Karolina Lång, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund, FSS, är inte alls överraskad över undersökningens resultat.

- I vårt förbund har vi redan länge sett ett gap mellan användningen av IT i skolan och på fritiden, säger Lång.

FSS ordförande Karolina Lång överraskas inte av resultatet. Bild: Anni Reenpää. finlandssvenska skolungdomsförbund ordförande

Lång anser att det här beror på att lärarna inte har tillräckliga IT-kunskaper. IT ses fortfarande som lösryckt från andra ämnen, i stället för att vara en självklar del av alla andra skolämnen.

"Får inte bli en klassfråga"

Enligt undersökningen förhåller sig de flesta elever mycket positivt till IT i undervisningen och elektroniska läromedel överlag.

- Man vill ju att ens skola ska följa med sin tid och inte vara gammalmodig, säger Karolina Lång.

Lång understryker att IT i skolan inte får bli en klassfråga. I dag har de flesta egna datorer, smarttelefoner eller pekplattor som de i princip kunde använda i skolan.

- De elever som inte har egen apparatur borde kunna få den från skolan, säger Lång.

Hela rapporten som pdf:
KEHITYKSEN PAIKKA. Selvitys lukiolaisten suhteesta tieto- ja viestintätekniikkaan sekä sähköisiin oppimateriaaleihin 2013

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes