Hoppa till huvudinnehåll

WWF vill se mer murkna träd i skogen

Stormskadad skog i Elmdal
Stormskadad skog i Elmdal Bild: YLE/Monica Forssell stormskadad skog

Världsnaturfonden i Finland konstaterar att ett stort antal träd har blåst omkull i Finland under hösten och nya oväder är på kommande.

Miljöorganisationen hoppas att skogsägare låter omkullfallna träd bli kvar i skogen och murkna.

Omkullfallna träd är värdefulla för naturens mångfald eftersom tusentals arter kan leva i dem, konstaterar WWF i ett pressmeddelande. Bland annat steklar, skalbaggar, svampar och fjärilar kan leva i döda trädstammar.

WWF:s skogsexpert Panu Kunttu konstaterar att en fjärdedel av arterna i skogen är beroende av murkna träd och bristen på sådana utgör ett hot mot hundratals arter. Enligt Kunttu är de här träden oersättliga i naturen och behovet av fler döda träd i skogen slås fast i många statliga program och strategier.

Enligt WWF kan både sommarstugeägare och de som äger större skogsområden låta kullfallna träd berika naturen. Om stormskadorna är omfattande är det enligt WWF en bra lösning att erbjuda området som skyddsobjekt inom ramen för Metso-handlingsplanen – skogsägaren ersätts för både kostnader och inkomstbortfall.

Myndigheterna framhåller å andra sidan att omkullfallna träd märkbart ökar risken för skadeinsekter. I områden där över tio procent av stammarna har blåst omkull måste det enligt lagen om insekt- och svampskador röjas upp. På ställen där grupper på tjugo eller fler träd fallit omkull måste man också röja upp.

Läs också