Hoppa till huvudinnehåll

Amningsvänligt på Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus har fått ett så kallat Baby Friendly Hospital-certifikat för sitt arbete med att stödja och uppmuntra amning.

Amningspedagogerna Susanne Strömfors och Jenni Hauvulehto beskriver certifikatet som en arbetsseger för alla som jobbar med mammor och deras nyfödda.

- Det betyder att vi har amningen och familjen i centrum, säger Strömfors.

Några av skillnaderna mellan vården på Vasa centralsjukhus jämfört med andra sjukhus som inte är Baby Friendly-certifierade är enligt Hauvulehto att de nyfödda läggs hud mot hud med mamman genast de fötts och att mammorna sköter sina nyfödda själv dygnet runt på sjukhuset.

- Delvis har vi kortare vårdtider och 60 procent av de nyfödda helammas när de åker hem, säger Hauvulehto.

Sjukhuset började utveckla sitt Baby Friendly program 1993 och hela personalen på sjukhuset har utbildats.

Baby Friendly Hospital-certifikat är utvecklat av UNICEF och WHO och bara fem sjukhus i Finland har certifikatet från tidigare.