Hoppa till huvudinnehåll

Utredningskommission undersöker Rionas grundstötning

Riona körde på grund utanför Kasnäs natten till torsdagen. Bild: Yle/Esa Töykkälä fraktfartyget riona

Fraktfartyget M/S Riona, som körde på grund utanför Kasnäs i Hitis skärgård natten till torsdagen (4.12), har nu lossat sin last och förts till docka i Tykö i Salo.

Det dröjer hela dagen innan dockan är tömd på vatten och man kommer åt att se hur pass stora skadorna är.

Enligt dykrapporten finns det två mindre revor i barlasttanken, och ägaren Anders Isaksson från Oy Ab Ronja Marin Ltd hoppas att skadorna inte är större än så. I så fall skulle fartyget kunna vara tillbaka i trafik om en vecka.

Olycksutredningscentralen har beslutat att inleda en utredning om M/S Rionas grundstötning. Utredningen görs eftersom grundstötningen ledde till materiella skador på fartyget och för att det uppstod en farlig situation.

Till ledare för utredningskommissionen har utsetts ingenjör Hannu Martikainen och till medlem flottofficeren i avsked Jani Holmberg. Utredningen leds av ledaren för sjöolyckor Risto Haimila.

Enligt Haimila strävar Olycksfallscentralen efter att avsluta utredningar inom ett år efter att de inletts.

Fraktfartyget Riona drogs loss

Läs också