Hoppa till huvudinnehåll

Biblioteket och hälsogården säljs inte ännu

Houtskärs bibliotek.
Arkivbild: Biblioteket i Houtskär. Houtskärs bibliotek. Bild: Yle/Johanna Ventus hus,kulturhus houtskär

Varken biblioteket eller hälsostationen i Houtskär säljs i nuläget. Det beslöt fullmäktige i Pargas under tisdagens möte.

Försäljning av fastigheter är en viktig del av stadens åtgärdsprogram. Målet är att sälja de fastigheter som inte används tillräckligt effektivt och samtidigt spara pengar på driftskostnader eftersom många av byggnaderna är i dåligt skick. Många av de fastigheter staden vill sälja finns i Houtskär som hälsogården, biblioteket, Telehuset och Företagargården.

Hälsogården i Houtskär har länge haft problem med inomhusluften och genom att sälja fastigheten vill staden undvika dyra reparationskostnader. Hälsogårdens verksamhet skulle flytta till Fridhem där nya utrymmen ska byggas. Det här nybygget skulle genomföras under 2015 och uppskattningsvis kosta 690 000 euro. Genom att sälja hälsohuset hoppas staden få in minst 250 000 euro.

Bibliotekets verksamhet skulle flytta till områdeskontorets nedre våning där också infosekreteraren kommer att placeras. Områdeskontorets övre våning blir arbetsutrymmen. Huset saknar ändå hiss och omändringarna beräknas kosta 27 000 euro och skulle utföras under 2014. Försäljningsinkomsterna är svåra att uppskatta men Pargas hoppas få in 160 000 euro genom att sälja nuvarande biblioteksbyggnad.

Försäljningen av Företagargården och Telehuset skulle inbringa 150 000 euro för respektive byggnad. Genom att sälja fastigheterna i Houtskär hoppas staden minska sina driftkostnader med 100 548 euro och få in totalt 710 000 euro av försäljningsinkomsterna.

”Mer utredning behövs innan beslut fattas”

Planerna att sälja hälsogården och biblioteket har dock fått mycket kritik från Houtskärsborna som frågar sig varför så många av fastigheterna till salu finns i skärgården.

Svenska Folkpartiets Christer Friis föreslog att fastigheterna Telehuset och Företagargården säljs men att det tillsätts en arbetsgrupp som ska utreda hur man kan effektivera övriga utrymmen i Houtskär och hur de kunde användas mer effektivt. Målet är att hitta fastigheter man kan sälja och på så sätt minska reparationskostnaderna. Enligt Friis behövs det mer tid att hitta lösningar som kan omfattas av alla.

Friis förslag fick understöd av bland annat partikollegan Kurt Kronehag, Vänsterförbundets Nina Söderlund, Socialdemokraternas Kyösti Kurvinen och Samlingspartiets Markku Orell.

Friis förslag omfattades enhälligt av fullmäktige som beslöt att istället för att sälja biblioteket och hälsogården tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda hur staden kunde minska på antalet fastigheter utan att servicen drabbas. Däremot säljs både Telehuset och Företagargården.

Fastighetsdiskussioner i Pargas och Iniö

Förutom de omdebatterade byggnaderna i Houtskär diskuterades också andra fastighetsfrågor under tisdagens fullmäktigemöte. Medan en stor del av diskussionerna gick ut på att bevara fastigheter i staden ville Samlingspartiets Kim Lindstedt lägga en byggnad och sälja den gamla tandvårdscentralen i Parsby. Det här skulle innebära att byggnaden inte görs om till daghem för barackbarnen i Tennby. Lindstedt ändrade dock på sitt förslag efter att förhandlingspaus bland gruppordförandena och föreslog att miljönämnden borde utreda vilket behov det finns av tomten och blir det inte daghem ska tomten eventuellt säljas. Fullmäktige godkände enhälligt förslaget.

Fullmäktige beslöt också att sälja Norrgårds Inn i Pargas. Socialdemokraternas Eskil Engström föreslog understödd av partikamraten Kyösti Kurvinen att Norrgårds Inn tas bort från försäljningslistan men förslaget röstades ner mer 8-35.

Gällande områdeskontoret i Iniö beslöt fullmäktige att sälja huset och att verksamheten ska flytta till hälsohuset när affären är klar.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland