Hoppa till huvudinnehåll

Finland vill bli bäst i världen på it-säkerhet

Bild: Yle dataskydd

Finland strävar efter att bli världsbäst på it-säkerhet - redan om två år. För uppnå det här minst sagt ambitiösa målet grundas ett nytt nationellt it-säkerhetscenter. Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket kör igång sin verksamhet i början av nästa år.

Kirsi Karlamaa på Kommunikationsverket säger att den nationella it-säkerheten kommer att förbättras. Bild: Yle kirsi karlamaa
Det nya centrets viktigaste uppgift är att skapa uppdaterade lägesbilder, alltså information om aktuella it-säkerhetshot som riktas mot finländare, myndigheter och finländska företag. Det här sker till stor del maskinellt men man kommer också att ha experter i beredskap dygnet runt. De jobbar konkret med att försöka förebygga olika nätverkshot och att hjälpa de som attackeras.

- Vi kommer fortsättningsvis att informera om it-attacker, datasäkerhetshot, och producera lägesbilder. Vår nuvarande datasäkerhetsfunktion förstärks, säger Kirsi Karlamaa som är direktör på Kommunikationsverket.

Högre prioritet - mer personal

Cybersäkerhetscentret ersätter två existerande it-enheter - Cert-Fi och NCSA-FI. Kommunikationsverket har ändå inte fått större befogenheter eller skyldigheter. Skillnaden jämfört med tidigare är främst att it-säkerhetsarbetet nu prioriteras ännu högre och får tilläggsresurser. Personalen växer från nuvarande 40 personer, till 50 om två år.

- Näringslivet drar störst nytta av det här, men också konsumenterna och hela samhället. Vi får tilläggsresurser för att förstärka våra existerande funktioner och via det förbättras vår beredskap och vår medvetenhet om hoten, säger Karlamaa.

Men det är ändå inte säkert att det nya centret kan stoppa mycket avancerade it-attacker, såsom den riktade attack som uppdagades vid Utrikesministeriet tidigare i år.

- De här riktade attackerna är sådana att de oftast inte märks eller upptäcks trots att man har mer resurser. Men vi har en bättre beredskap, kommenterar Karlamaa.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes