Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmakten nekar till att ha överskridit sina budgetfullmakter

En gul stor byggnad på andra sidan ett torg. Det ligger snö på marken. Bilar står parkerade på gatan framför byggnaden.
Huvudstaben vid Kaserntorget i Helsingfors En gul stor byggnad på andra sidan ett torg. Det ligger snö på marken. Bilar står parkerade på gatan framför byggnaden. Bild: Fred Wilén/YLE Helsingfors,kaserntorget

Chefen för huvudstaben, viceamiral Juha Rannikko, efterlyser en diskussion om klarare spelregler mellan försvarsmakten, statens revisionsverk och riksdagen om vilket förfarande som är korrekt när det gäller att göra affärer och upphandlingar.

- Vi har inte överskridit våra befogenheter, säger Rannikko. Vi är ytterst noggranna med hur vi använder de gemensamma skattemedlen.

Försvaret bemötte på tisdagen de anmärkningar som statens revisionsverk har anfört i en rapport från maj 2013. Där säger man att försvarsmakten har överskridit beställningsfullmakterna i försvarsmaterielanskaffningarna under åren 2002-2011 med 9,8 miljoner euro. Aamulehti skrev om rapporten på söndagen.

"Våra processer svåra och långdragna"

I samband med att statens budget slås fast förbinder sig också försvaret till de kommande inköpen och upphandlingarna. Försvarets budget uppgår varje år till flere miljarder euro.
Rannikko försvarar försvarsmaktens budgethantering. Enligt honom slår man fast budgeten och befogenheter på basen av de uppgifter man har att tillgå vid varje enskilt tillfälle. Det är då man planerar in när finansieringen behövs och hur leveranser kommer att förverkligas.

- Försvarsmakten strävar till att göra upphandlingarna genast då man har fått grönt ljus från riksdagen. Men det lyckas inte alltid. Våra processer är komplicerade och sträcker sig över lång tid. Det betyder att vi får lov att uppdatera flere upphandlingsavtal varje år, säger Rannikko.

- Finansministeriet och riksdagen har godkänt vår praxis som vi har följt sedan år 2007. Det är först nu som revisionsverket fäster uppmärksamhet vid det, säger Rannikko. Som alltså efterlyser en ny diskussion om spelregler.

Tidningen Aamulehti skrev också att försvaret har använt mer än budgeterat på representation och alkoholinköp, men det förnekar Rannikko. Rannikko säger att utgifterna för alkohol har stigit till följd av den höjda alkoholskatten.

De höjda representationskostnaderna handlar om försvarsmaktens representationsidrottare. Försvarets egen ammunition får inte användas vid representationstillfällen och därför har man köpt annan ammunition som har bokförts som representationskostnader.

Statsåklagaren friade officerare

Statsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen beslutade tidigare på tisdagen att inte väcka åtal för misstanke om brott med anledning av Taktiska IP-centrets upphandlingar.

I förundersökningen hördes tre officerare som tjänstgör i militärtjänst vid försvarsmakten som misstänkta för brott mot tjänsteplikt och grovt missbruk av tjänsteställning.

Enligt förundersökningen hade företaget Ascom utvecklat ett kommunikationssystem för försvaret men utan att försvaret officiellt skulle ha beställt det. Försvarsmakten köpte sedan systemet och kretskortet för cirka 650 000 euro. Ett kretskort som försvarsmakten inte kunde använda.

"Inget brott har begåtts"

Statsåklagare Jukka-Mikko Hämäläinen säger idag att det inte finns sannolikt stöd för att de misstänkta skulle vara skyldiga till brott.

- På basen av förundersökningsmaterialet har man inte kunna påvisa att de misstänkta skulle ha överskridit sina befogenheter eller försummat sina uppgifter eller verkat i vinnings- eller skadesyfte, säger statsåklagaren.

Det har varit fråga om ett utvecklingsprojekt som har beretts i flere olika organ vid försvarsmakten under nästan två års tid. Många grupper deltagit och deras syn på hur användbart kretskortet är har avvikit från varandra.

Det slutliga beslutet om att inte utnyttja kortet har grundat sig på andra orsaker än de som de misstänkta har haft kännedom om, och då de gjort upphandlingsbeslutet har de inte haft grundad orsak att misstänka att inte kortet skulle kunna utnyttjas, står det i statsåklagarens utlåtande.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes