Hoppa till huvudinnehåll

Ny malariamygga hittades i Kenya

Malariamyggor på myggnät
Malariamyggor på myggnät Bild: EPA/STEPHEN MORRISON malariamyggor

Malaria är en av de mest svårstoppade sjukdomarna i världen. Varje år dör över en miljon människor av malaria. Värst är läget i Afrika, söder om Sahara. Och kampen mot sjukdomen kan nu bli svårare på grund av en ny malariamygga som har hittats i Kenya.

Den vanliga malariamyggan, anopheles, är aktiv inomhus nattetid. Det är därför som myggnät över sängen och myggmedel inne är ett effektivt vapen mot myggan.

Men den nya malariamyggan beter sig helt annorlunda. Den är aktiv utomhus, tidigare på kvällen kring solnedgången. Vilket betyder att myggnät inte gör någon nytta.

Edward Mwangi, chef för KeNAAM, en allians av organisationer som jobbar för ett malariafritt Kenya, säger att man nu måste satsa mera på andra bekämpningsmetoder.

-Malariamyggan förökar sig på ställen där vatten samlas. Genom att sätta ett visst ämne i vattnet kan man ta livet av mygglarven innan den blir en mygga.

Hittills har den nya malariamyggan bara hittats på ett ställe i västra Kenya. Så forskare hoppas att man kan bekämpa den just genom att ta kål på mygglarverna.

Medicinering också effektivt

Också genom att aktivt medicinera de som redan har fått malaria kan man förhindra spridning.

Om en invånare i en viss by har malaria så betyder det att någon i byn bär på en malariaparasit. Då måste antingen hela byn få malariamedicin eller alla invånare testas för att man ska hitta bäraren.

Malaria orsakas alltså av en parasit som sprids från människa till människa genom malariamyggan.

Parasiten färdas i människans blodomlopp till levern där den kan gömma sig till och med i flera år innan man blir sjuk. Parasiten angriper de röda blodkropparna och förstör dem.

Drabbar speciellt barn

Malaria är den största dödsorsaken i Kenya. Det är speciellt barn som drabbas. Närmare 20 procent av alla barn i Kenya dör av malaria innan de har fyllt fem.

KeNAAMs mål är att Kenya ska vara malariafritt år 2017 berättar Edward Mwangi.

-Under de tio senaste åren har vi sett att det är möjligt. För tio år sedan var förekomsten av malaria i kustområdena i Kenya 80 procent. Nu har antalet människor som dör av malaria där minskat med 75 procent.

Informationskampanjerna har tagit skruv. Kenyanerna har börjat använda myggnät och sprej och tar sig genast till läkare när de får symptom.

Man skulle inte tro att låg förekomst av malaria är ett problem, men det är det säger Edward Mwangi.

-Nu är alla de människor som bor i Mombasa i riskzonen eftersom de inte blir infekterade. Om man inte är utsatt för sjukdomen så minskar immuniteten.

Världens första vaccin mot malaria

Ett nytt hopp i kampen mot malaria är världens första vaccin mot sjukdomen som ett stort europeiskt läkemedelsföretag har tagit fram.

En malariamygga
En malariamygga Bild: EPA/GlaxoSmithKline malariavaccin

Vaccinet har i tester visat sig minska risken för små barn att insjukna i malaria med 50 procent. Om läkemedelsmyndigheter ger grönt ljus för vaccinet kan det tas i bruk redan år 2015.

Edward Mwangi vid KeNAAM påminner ändå om att traditionella metoder att bekämpa malaria fortfarande behövs.

-Vaccinet är ett bra komplement i kampen mot malaria. Men eftersom effektiviteten är 50 procent så måste man fortfarande använda myggnät och myggmedel.