Hoppa till huvudinnehåll

Vasa tar itu med ledamöter som röstar "fel"

Vasa stad tar itu med tre ledamöter som röstade mot stadens vilja i fråga om hjärtkirurgin. Vasa stadsstyrelse hade gett bindande direktiv inför sjukvårdsdistriktets möte men några ledamöter struntade i stadens direktiv. De röstade för att hjärtkirurgin skulle bli kvar i Vasa.

På sitt möte på måndagkväll beslöt stadsstyrelsen att alla fullmäktigegrupper ska diskutera ärendet med sina ledamöter.

- Vi vill att de ska diskutera den här frågan så att vi kan undvika sådana här situationer i framtiden, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Han vill att det ska finnas en klar linje över hur bindande sådana här direktiv är och vad man kan göra om ordinarie ledamöter inte tänker följa det som stadsstyrelsen har beslutit.

- Man måste komma ihåg att de är stadens representanter. Det är synnerligen ovanligt att staden ger sådana här direktiv och då tyder det på att det är en situation som staden anser vara betydande, säger Häyry.

Det här räknas alltså inte till samvetsfrågorna där ledamöter får rösta enligt eget samvete?
- Stadsstyrelsens direktiv var att det ska sparas två procent. Att spara två procent kan jag inte anse att är en samvetsfråga.

Det var Sture Erickson (SFP), Per Hellman (SDP) och Heimo Hokkanen (KD) som röstade för att behålla hjärtkirurgin. Per Hellman tycker inte att han gjorde något fel.

- Jag uppfattade att direktivet handlade om att spara två procent. Och det gjorde vi genom andra inbesparingar, säger Hellman.
Läs också:
Hjärtkirurgin läggs ner