Hoppa till huvudinnehåll

Etnicitet ett vagt begrepp

folksamling
folksamling Bild: YLE epidemiologi

-Mig veterligen har vi aldrig i Finland registrerat personer enligt etnisk tillhörighet säger Torbjörn Sandell, rådgivande jurist vid Befolkningsregistercentralen.

-Och en av orsakerna är att det är ett så vagt begrepp, vad skulle man registera?
Grundregeln är nämligen att registreringen ska basera sig på en officiell handling.

-Och i personuppgiftslagen finns bestämmelser om att ras och etnisk tillhörighet är sk. känsliga personuppgifter och de får inte registreras. Det är huvudregeln, säger Sandell.

Enligt Sandell är det bara de nordiska länderna, Estland och Slovenien som har ett befolkningsregister av finländsk typ.

-De flesta andra europeiska länderna har inget centralt register som vi har, säger Sandell. De sköter det på delstats- eller kommunal nivå.

-I till exempel Tyskland skulle ett dylikt centralt register anses strida mot grundlagen, säger Sandell.

Befolkningsdatasystemet är ett rikstäckande register med basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är bosatta i Finland.

Personuppgifter som registreras är bland annat namn och personbeteckning, adress, medborgarskap och modersmål, familjeförhållanden samt uppgifter om födelse och dödsfall.

Den nuvarande lagen om befolkningsdatasystemet trädde i kraft år 2010.

Lag om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Historiska fakta om registreringen i Finland

Läs också