Hoppa till huvudinnehåll

Vasa stad satsar på rehabilitering av äldre

Balansövning på vattenrännor
Arkivbild Balansövning på vattenrännor Bild: YLE/ Linus Hoffman trekoli

Vasa stad satsar mer på hemvård och rehabilitering av äldre. Under nästa år kommer en hel långvårdsavdelning att bli en rehabliteringsavdelning. Tanken är att avdelningen skall kunna ta emot äldre efter bland annat sjukhusvistelse och rehabilitera den äldre till att kunna fortsätta bo hemma.

Strävan är också att en större del av rehabiliteringen av de äldre skall kunna ske i det egna hemmet. Tanken är att staden satsar mera på tillräcklig hemservice och vardagligt stöd. Dessutom bör man ingripa i tillräckligt god tid om funktionsförmågan blir sämre.

För att rehabiliteringen skall kunna bli effektivare kommer det att behövas fler fysioterapeuter. Inom ett par år är det meningen att mängden ergo- och fysioterapeuter märkbart ökas inom hemvården så att det inom varje vårdteam alltid också skulle ingå en fysioterapeut.
I och med det kommer de skötarvakanser som är lediga inom hemvården att ändras till fysioterapeuttjänster.

Vasa stad stänger två bäddavdelningar under våren 2014 i och med att serviceboendet på Andvägen i Hemstrand blir klart. Under de närmsta åren kommer staden ytterligare att bygga minst tre nya serviceboenden.