Hoppa till huvudinnehåll

Arbete beskattas hårt i Finland

Skiftnyckel och skruvar.
Skiftnyckel och skruvar. Bild: Pekka Sipilä byggarbete

Inkomstbeskattningen är hård i Finland. Skattesystemet sporrar inte till löneökning, konstaterar Skattebetalarnas centralförbund som har kartlagt beskattningen i 18 OECD-länder.

Låginkomsttagare Finland har en lägre skatteprocent än låginkomsttagare i medeltal i Europa.

Beskattningen stramas ändå åt snabbt när lönen ökar. Det här gäller också för låginkomsttagare.
Marginalskatten, det vill säga skatten som betalas på ökningen av årsinkomst är stram i alla inkomstgrupper.

Beskattningen sporrar löntagare enligt Skattebetalarnas centralförbund inte löntagare till att öka sina inkomster.

En person med medellön betalar 1,5 procentenheter mera skatt än medelinkomsttagare i Europa i snitt.

Finland har skärpt inkomstbeskattning

Till exempel i Sverige där skatteuttaget i sin helhet är stort betalar medelinkomsttagare klart mindre inkomstskatt än hos oss. Inkomstskatten för medelinkomsttagare är 5,2 procentenheter högre i Finland än Sverige.

Skillnaden i inkomstbeskattning mellan Finland och Sverige är särskilt stor bland medelinkomsttagare.

Finländska höginkomsttagare betalar 3 till 6,2 procentenheter mera skatt jämfört med medeltalet i Europa.

Under det gångna året har Finland skärpt sin inkomstbeskattning mera än andra europeiska länder. Enligt Skattebetalarnas centralförbund kan Finlands konkurrenskraft på den internationella arbetsmarknaden försämras när beskattningen skärps ytterligare nästa år.