Hoppa till huvudinnehåll

Kemira bör muddra Infjärden

Infjärden i Vasa
Infjärden i Vasa Bild: Yle/Roger Källman miljögifter

Det är Kemira som har ansvar för att muddra de delar av Infjärden i Vasa som är mest förorenade. Det slår Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fast. Verket ger Kemira tilläggstid till november 2018 för att sköta muddringen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland hade i oktober 2010 gett ett utlåtande gällande muddring av förorenat sediment och behandling av muddringsmassorna. Kemira hade anhållit om att deras skyldigheten skulle upphävas på grund av att det har upptäckts vit fosfor i botten av sjön. Regionförvaltningsverket avslog anhållan men gav tilläggstid för arbetet till den 1.11.2018.

Varifrån den vita fosforn har kommit är oklart. Regionförvaltningsverket föreslår att Kemira kommer överens med Försvarsmakten och Vasa stad om vem som ska sköta muddringen och behandlingen av muddringsmassorna.

Läs också