Hoppa till huvudinnehåll

Nummenmaa: Sjukhusets tillbygge mindre än planerat

Det är osäkert om det finns jourverksamhet i Ekenäs i framtiden. Bild: Yle/Robin Lindberg första hjälp,Ekenäs

Nu finns det konkreta planer på hur vården i Ekenäs kan se ut i framtiden - men nybygget kan bli mindre än planerat.

Arne Nummenmaa är projektchef och har arbetat fram ett konkret förslag för hurudan sjukhusets verksamhet kan se ut i framtiden. Hans förslag går ut på att den tilläggsbyggnad som planerats till sjukhusområdet skulle bli betydligt mindre än planerat - men att både jour- poliklinik och hvc-läkarverksamhet skulle koncentreras dit.

Nummenmaa uppger ändå att han i det här skedet inte vill kommentera saken närmare eftersom den styrgrupp som sak behandla ärendet inte ännu hållit sitt möte. I den sitter representanter för Raseborgs stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och de har utrett vårdbehovet.

Att det alls blir någon jour i Ekenäs är däremot oklart - det har funnits förslag om att den västnyländska jouren endast skulle finnas i Lojo. I en rapport (som publicerades den sista augusti) från Social- och hälsovårdsministeriet om var landets jourpunkter framöver ska placeras så finns Ekenäs inte alls med, enligt försalget skulle cirka hälften av alla jourpunkter dras in.

Läs också