Hoppa till huvudinnehåll

SS: Var tjugonde Sibbobo behöver utkomststöd

Tom plånbok
Tom plånbok Bild: Bild: YLE/Arja Lento plåmsa

Antalet Sibbobor som behöver utkomststöd har ökat med en fjärdel bara i år. Störst är ökningen bland unga vuxna- alltså under 30 år gamla- där antalet hjälpbehövande har fördubblats.
Nu har vuxensocialarbetet i kommunen 480 kunder och antalet växer stadigt.
Chefen för vuxensocialarbetet, Malin Ek-Lindholm, säger i Sipoon Sanomat, att lågkonjunkturen märks i siffrorna. Flera hjälpsökande är familjer vars ekonomi har gått i kras på grund av arbetslöshet.