Hoppa till huvudinnehåll

Varför brinner elektronikavfall?

Elektronikavfall har börjat brinna två gånger i år för återvinningsbolaget Kuusakoski i Finland. Bild: YLE/arkiv kuusakoski brand

Återvinningsbolaget Kuusakoski fyller 100 år nästa år, men det 99:e året har varit ett dåligt år. Inom loppet av sex månader har två kraftiga bränder börjat i elektronikavfall.

I februari började det brinna på Kuusakoskis anläggning i Esbo. Branden var stor och människor evakuerades från de närliggande husen. Efter branden i Esbo, tvingades Kuusakoski föra mer elektronikavfall till fabriken i Heinola.

I juli började det brinna i Heinola. Efter branden rekommenderade Heinola stad människor att inte plocka bär eller svamp i områden nära fabiken. Det fanns en risk att hälsofarliga farliga hade kommit ut i naturen. Till exempel bromerade flamskyddsmedel finns i elektronik. De hör till POPs-ämnen (Persistent Organic Pollutants) som är långlivade organiska föroreningar. De misstänks ge upphov till effekter som cancer, reproduktions- och utvecklingsstörningar.

Lugnande besked

Kuusakoski gjorde en värdering av nedfallen och det visade sig att spåren i miljön var obetydliga. Heinola stad kunde ta tillbaks sin rekommendation. Bärplockare kunde vara lugna igen. Men för Kuusakoski har bränderna inneburit mycket jobb.

- Ekonomiskt är det ingen stor sak, men för oss blir det svårare att hantera mängderna elektronikavfallet som kommer in. Vi har kontrakt och vi måste leva upp till dem. Sedan är det ingen bra sak för vår image att det brinner, säger Risto Pohjanpalo direktör för samhällsrelationer på Kuusakoski.

Risto Pohjanpalo, direktör för samhällsrelationer på Kuusakoski Bild: YLE/Antti Lempiäinen risto pohjanpalo

Känt fenomen i Europa

Vad som orsakade branden kunde inte slås fast, men båda bränderna började i elektonikavfallet. Bränder på anläggningar som återvinner elektronikavfall är inget ovanligt fenomen i Europa. Bland annat brann det också vid Kuusakoskis dotterbolag i England, några dagar innan branden i Heinola. För cirka fem år sedan brann en återvinningscentral i Sverige i Norrköping.

- Vi måste komma ihåg att att insamling av elektronikavfall i den här omfattningen är ett nytt fenomen. Och mängderna börjar växa. Materialet som kommer in kan ha batterier kvar eller annat, då finns en brandrisk, säger Pohjanpalo.

För att förhindra framtida bränder har Kuusakoski börjat sprida ut elektronikavfallet på området. När branden började i Heinola hade de för stora högar med elektroniavfall, som försvårade släckningsarbetet.

- Nu försöker vi placera avfallet så att det är lätt att flytta och så att branden inte sprids på området. Vi har en hel del utredningsarbeten på gång för att kunna förbättra hanteringen av elektronikavfall, konstaterar Pohjanpalo.

Slumpen avgör

Hantering av elektronikavfall har lett till flera bränder under senare år i Europa. Det oroar inte myndigheten som beviljar tillstånd för verksamheten. Elektronikavfall är inte en besvärlig form av avfall som kräver specialövervakning.

Bild: YLE/arkiv kuusakoski brand

- Det är inget mystiskt med hanteringen av elektronikavfall. Brandrisken är inte hög. Enligt min uppfattning är det mer slumpen som har haft sitt finger med i spelet. Att det har förekommit två bränder inom ett halvår ser jag nog som ett sammanträffande, säger räddningsöverinspektör Matti Virpiaro på Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Läs också