Hoppa till huvudinnehåll

Nordepbranden utredd

Nordep gick på grund utanför Lökholm i maj. Bild: Gränsbevakningen nordep på grund

Olycksutredningscentralen rekommenderar att övervakningskameror tas i bruk i förbindelsebåtarnas maskinrum. Centralen har nyligen avslutat utredningen kring branden som bröt ut i förbindelsebåten Nordeps maskinrum i januari.

Nordep var på väg till Nagu från att ha trafikerat på Iniörutten när branden bröt ut. Ombord fanns två besättningsmän som evakuerades med en svävare.

Enligt olycksutredningscentralen fick branden med största sannolikhet sin början när bränsle eller smörjmedel hamnade på en het yta i maskinrummet. Därmed kunde övervakningskameror i obemannade maskinrum hindra liknande olyckor anser centralen.

Som helhet bedöms själva räddningsuppdraget ha fungerat bra. I samband med evakueringen skadades den ena av två svävare som skickades till platsen. Olycksutredningscentralen anser att Trafiksäkerhetsverket borde se över rutinerna i samband med besiktningen av svävare i fortsättningen.

Olycksutredningscentralen rekommenderar också att rederierna tar i bruk ett så kallat AIS-system på sina fartyg som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser från andra fartyg och från VTS-centralens kontrollrum.

Centralen rekommenderar också att rederierna gör upp räddningsplaner tillsammans med myndigheterna.

Dessutom får konkurrensutsättningen av skärgårdstrafiken kritik av myndigheterna. Enligt olycksutredningscentralen är ansvarsfrågorna i samband med olyckor oklara i kontrakten med rederierna. Bland annat finns det ett behov av tydligare riskanalyser för alla fartygstyper. Dessutom är själva definitionen av svårt menföre för vag anser centralen.

Läs också: Brand i maskinrummet på förbindelsefartyg

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland