Hoppa till huvudinnehåll

RAY stöder västnyländska projekt

Klubbhus Fontana i Karis hjälper mänskor som haft eller har psykisk ohälsa.
Klubbhus Fontana i Karis hjälper personer som haft eller har psykisk ohälsa. Klubbhus Fontana i Karis hjälper mänskor som haft eller har psykisk ohälsa. Bild: YLE / Robin Lindberg öppenvård

Penningautomatföreningen RAY stöder flera projekt i Västnyland med totalt flera hundratusen euro nästa år. Bland annat verksamheten i Fontana klubbhus i Karis får 90 000 euro.

Det är föreningen Västra Nylands Fountain House som har hand om verksamheten i Fontana. Klubbhus Fontana är avsett för personer har eller har haft psykisk ohälsa.

Apuomena får pengar för två projekt

I Lojo vill RAY stöda två projekt som föreningen Apuomena har hand om. Det ena projektet ska stärka samarbetet mellan olika sektorer såsom Lojo stad, tredje sektorn och företag i Lojoområdet. Det får ett bidrag på 125 000 euro. Det andra projektet handlar om verksamhet för äldre och får 47 000 euro från RAY:s kassakista.

RAY stöder Folkhälsan

Också samfundet Folkhälsan finns på listan över föreningar och organisationer som får bidrag. Folkhälsan får pengar bland annat för ett landsomfattande projekt som handlar om hur man ska ingripa och förebygga mobbning på daghem. Just det projektet stöder RAY med 160 000 euro.

Föreningen Mielenterveysyhdistys Kaippari i Billnäs stöds också med 61 000 euro. Pengarna är till för att uppehålla föreningens verksamhet i bruket där föreningen bland annat uppehåller Bruksstugan.

RAY delar ut 308 miljoner

Avkastningen av RAY:s spel används varje år för att främja finländarnas hälsa och sociala välmående. I år hade 1197 föreningar sökt bidrag för sammanlagt 523 miljoner. Penningautomatföreningen väntas dela ut 308 miljoner till 792 föreningar eller organisationer.

Bidragen ska ännu godkännas av social- och hälsovårdsministeriet i början av år 2014.

Kolla in hela listan på föreningar som får bidrag här!

Läs också