Hoppa till huvudinnehåll

JO-anmälan mot sjukhusledning

Göran Honga och Auvo Rauhala JO-anmäls av Mikael Broo. Bild: YLE/Sofi Nordmyr hjärtkirurgin i vasa

Mikael Broo från Malax har gjort en JO-anmälan angående beslutet att stänga ner hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus juni 2014. Orsaken är att Broo anser att direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt Göran Honga och chefsöverläkare Auvo Rauhala har undanhållit relevant information från sjukvårdsdistriktets styrelse. Därmed fattades beslutet om hjärtkiurgin på felaktiga grunder, anser Broo.

Broo valde att skicka in anmälan efter att ha följt med debatten om hjärtkirurgins framtid på VCS.

- Jag har själv deltagit i debatterna på facebook-sidan i förmån för hjärtkirurgin och skrivit debattartiklar till insändarsidor. Och under hela den här tiden har jag haft en känsla av att det är någonting som har gått snett i hanteringen av det här ärendet, från sjukhusledningens sida. Nu vill jag att beslutet som togs av sjukvårdsdistriktets fullmäktige ska rättas till. Och jag tror att JO kan göra den utredning som behövs, säger Broo.

Broo: "Man har ljugit"

Broo menar att det förekommit lögner och att sjukhusledningen har underhållit relevant information för beslutsfattarna.

- Till exempel ljög sjukhusledningen om vem som tagit kontakt med Regionförvaltningsverket. Under fullmäktigeförsamlingen påstods det att man blivit uppringd av RFV medan det i själva verket var ledningen sälv som bett om en utredning. Dessutom finns det fullmäktigemedlemmar som har påpekat att man hade blivit lovade speciell och relevant information under fullmäktigemötet. Det tycker jag att visar på att man har försökt undanhålla information och att det i sin tur ledde till att det togs fel beslut.

Kunde ha blivit en polisanmälan

Broo hade också funderat på att göra en polisanmälan om beredningen av förslaget om hjärtkirurgins nedläggning.

- Det krävs mera på fötterna för att göra en polisanmälan, tror jag. Går man till JO behöver man inte presentera solklara bevis eftersom JO själv kan utreda och ge svar på de frågor man ställer, säger Broo.

I sitt klagomål ber Broo JO utreda om Göran Honga och chefsläkare Auvo Rauhala begränsar den lagenliga rätten till sjukvård på eget modersmål när hjärtkirurgin i Vasa läggs ner.

- Det där måste JO ta ställning till, men visst förstår jag Broos oro i denna fråga. Han är ju mån om att få betjäning och vård på sitt modersmål. Jag har just hört om ärendet så det finns inte annars mycket att kommentera. Om JO anser att anmälan är berättigad kommer man att be distriktet om ett genmäle, säger Göran Honga.

På registratorkontoret vid Justitieombudsmannens kansli säger man att man först ska ta ställning till om anmälan är berättigad, sedan kan ärendet kan ta upp till 9 eller 10 månader att utreda.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten