Hoppa till huvudinnehåll

Spriten, tobaken och bensinen blir dyrare

Bardisk med ölkranar.
Den första delen av bränsleskattehöjningen genomfördes i början av år 2012. Bardisk med ölkranar. Bild: Yle/Patrick Stenbacka restauranger,ölkran

Från och med början av nästa år träder många nya förnyelser, lagar och skatter i kraft som inverkar på finländarnas liv på många sätt.

Beskattning

Bränsleskatten stiger igen. I början av året genomförs den andra delen av bränsleskattehöjningen, som i sin helhet gör bränsleskatten 10 procent högre än år 2011. I praktiken stiger koldioxidskatten med 2,25 cent per liter och diesel med 2,71 cent per liter. Höjningen av beskattningen för biobränslen är mindre.

Alkoholskatten höjs för starkspritens del med 5,3 procent, för öl med 8,2 procent och viner med 8,6 procent. Alkoholpriserna kommer uppskattningsvis i medeltal att höjas med 2,3 procent.

Beskattning av cigaretter kommer att stiga med ungefär 10 procent, vilket gör att priset på en cigarettask stiger med 0,38 euro.

Också beskattningen av läskedrycker och sockrade safter kommer att skärpas, så att punktskatten för läskedrycker som innehåller mer än 0,5 procent socker höjs med 22 cent för en liter färdig dryck. Juicekoncentratens pris kan i sin tur stiga med över 20 procent.

Hälsovård och övriga socialtjänster

Utkomststödets grunddel kommer att stiga i och med indexjusteringen. Från och med början av nästa år kommer utkomststödets grunddel för en ensamboende att vara 480,20 euro och för en ensamstående förälder 528,22 euro i månaden.

Det allmänna bostadsstödet höjs från och med början av nästa år för att motsvara de allt högre hyrorna. Det genomsnittliga bostadsstödet uppskattas uppgå från nuvarande 286 euro till 300 euro i slutet av nästa år.

Från och med början av nästa år får man själv välja vilken hälsocentral man går till, men villkoret är att patienten förbinder sig att använda den valda hälsovårdscentralen under ett års tid för all bashälsovårdsservice.

Patientens självriskandel vid medicininköp kommer att minska med 50 euro, till 610 euro per år. Efter det behöver patienten betala endast 1,50 per gång för sina mediciner. Priset på receptbelagda mediciner som kostar över 41 euro kommer att bli billigare och de som är billigare än 41 euro blir i sin tur dyrare.

Den övre gränsen för hushållsavdraget höjs. I fortsättningen kan man man få avdrag för sammanlagt 2 400 euro, den tidigare gränsen var 2 000 euro.

Arbete och vård av barn

Det blir lättare att kombinera arbete och barn av vård. Föräldrar med under 3-åriga barn som arbetar under 30 timmar i veckan kommer att kompenseras med en mer flexibel vårdledighet. Förnyelsen kommer att höja stödet med 62-142 euro.

Arbetslösa har rätt att förtjäna 300 euro i månaden. Då inkomsterna överstiger 300 euro, kommer 50 procent att dras av från arbetslöshetspenningen. Förändringen gäller arbetsmarknadsstödet, grunddagpenningen och den inkomstrelaterade dagpenningen.

Personer som kommer till Finland för att arbeta från länder utanför EU, har rätt till boenderelaterade socialskyddsförmåner om man arbetat i Finland minst fyra månader. Förändringen uppskattas beröra cirka 1 500 personer årligen. De har också rätt till arbetslöshetsdagpenning om de arbetat i Finland i minst sex månader före arbetslösheten och om de uppfyller de villkor som krävs för att få arbetslöshetsdapenning. Förändringen berör i praktiken ett par hundra personer per år.

Polisens verksamhet

Polisen får i fortsättningen använda sig av nya verktyg i förundersökningen, bland annat kan polisen låta bli att ingripa i frakt av egendom eller substanser, om det är nödvändigt för utredningen av ett allvarligt brott.

Poliser som utför täckuppdrag får göra vissa lindriga lagförseelser och delta i den organiserade brottslighetens verksamhet, utan att bli straffrättsligt ansvariga, om det krävs för utredningen.

Polisinrättningarna minskar från och med årsskiftet från 24 till 11. Samtidigt avskaffas den Rörliga polisen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes