Hoppa till huvudinnehåll

Arkitekterna på Gårdshuset

Lektor Jenni Reuter vid Aalto-universitetet
Lektor Jenni Reuter vid Aalto-universitetet Lektor Jenni Reuter vid Aalto-universitetet Bild: YLE/Strömsö jenni reuter

Här kan du följa med de tre arkitekterna som medverkar i Gårdshusets andra säsong. Det handlar om kontakten till byggnaden och hemmet, ljud och ljus, dofter och aktiviteter.

Arkitekterna presenteras.

I serien träffar du Maria Kurtén, intendent vid Museibyrån, Jenni Reuter, lektor vid Aalto-universitetet och Panu Kaila, expert på traditionellt byggande.

En vacker miljö gör en lycklig, eller lyckligare i alla fall, menar Jenni Reuter. I den första delen pratar arkitekterna om miljön i hemmet och den närliggande omgivningen. Det är viktigt att man trivs där man bor. Maria Kurtén betonar vikten av ljus, ljud och dofter medan Panu Kaila lägger tyngdpunkten på kontakten till hemmet.

I den andra delen ger Jenni Reuter och Panu Kaila sina synpunkter på gamla hus.

Jenni: Ett hus som har stått länge betyder ju också att det byggt bra. Ett nytt hus behöver inte äldras vackert, men i ett gammalt hus vet man att det har gjort många goda val under processen och hur det har uppbevarats.

En byggnad har ett minne och en historia som man ser när man ser en byggnad. Det är något som man känner, menar Jenni Reuter. Den kan vara svår att beskriva, men man har oofta en känsla när man kommer in i en byggnad. Man undrar hur byggnadens levnadshisroia ser ut. Vem har bott här, vem har skött om det här huset? Det är det man söker när man kommer till ett gammalt hus.

Panu: Många moderna hus av idag är såndärna ohus.

Alvar Aalto sade om Venedig, att den är fin för människorna har en så lång historia med materialet, med t ex rappning eller sten. Plast och glas kan kanske vara fina material, men efter 2000 år, berättar Panu Kaila.

Ibland krävs det att material, arkitektur och människor lever tillsammans en lång tid innan man verkligen förstår varandra, fortsätter han. Vi får inte ha bråttom och blint stöda en inriktning som den moderna arkitekturen av idag representerar, där hus konstrueras snabbt med hjälp av dataprogram.

I den tredje delen funderar Jenni Reuter och Maria Kurtén på vackra hus.

Jenni: Ett riktigt vackert hus? Ja, hur en riktigt vacker mänska ut? En vacker mänska är du med sig själv och har hittat sin plats i livet och är du med tidens tand.

Ett vackert hus skall vara rotat på den plats det är, fortsätter Jenni. Det måste öppnas åt rätt håll beroende på utsikt och väderstreck. Ett vackert hus berättar långsamt sin historia för användaren.

Maria Kurtén arbetar med att skydda hus och miljöer, och då gäller det att kunna avväga vad som är värt att bevara. Idén är att vi skall ha en rik miljö. Vissa miljöer skyddas av de som bor där och andra av olika myndigheter. För tillfället jobbar Maria med att se över hus och miljöer som har skapats efter andra världskriget och i hur stor utsträckning här finns objekt som är värda att spara för eftervärlden.

Jenni: Dagtid är glas ett ganska frånstötande material. Businesskvarter utav glas är anonyma.

I den fjärde delen summerar Jenni Reuter nackdelen med att bygga hus med enorma glas. Glas är inte ett så genomskinligt och öppet material som man skulle kunna tro. Dagtid kan en mur utan fönster se mycket mera inbjudande ut än en glasvägg. Nattetid lyser en lampa välkomnande genom ett fönster och ger en hemlängtan, men dagtid ger glas ett anonymt intryck.

I den sjätte delen vandrar Jim, Johan och Susanna runt omkring i Kristinestad och beskådar olika tak. De noterar ett filttak och arkitekt Panu Kaila berättar om takets brandfarliga historia, när takfilt bestod av tjärad papp.

I den sjunde delen funderar arkitekterna Jenni Reuter och Maria Kurtén över det här med fula hus. Det finns fula hus, även om arkitekters sinnen och tycke för olika sorter hus, byggnader och miljöer varierar stort. Ett fult hus bryter mot flere lagar, såväl estetiska som funktionella. Det är helt enkelt fel byggnad på fel plats för fel ändamål.

Jenni: Ett riktigt fult hus är inte ärligt mot platsen, mot materialen eller mot användarna utan försöker vara något annat än det är.

Maria: Det är lessamt att se något förfallet och övergivet, att ingen längre bryr sig om någons stora dröm. Stora marketar längs infartsvägarna hör inte till mina favoriter.