Hoppa till huvudinnehåll

Dags att kommentera reformförslaget

Pojo hälsovårdscentral
Pojo hälsovårdscentral Bild: YLE/ Maria Helsing pojo hvc

Kommunerna har nu tio veckor på sig att ge synpunkter om förslaget till servicestrukturreformen inom social- och hälsovården, den såkallade sote-reformen.

Social- och hälsovårdsministeriet skickade rapporten på remiss på torsdagen. Svaren ska lämnas in senast den 13 mars.

Kommentarerna samlas in med hjälp av en elektronisk enkät med frågor om rapporten. Det har också reserverats gott om utrymme för fritt formulerade kommentarer. Lagförslaget kommer att finslipas utgående från utlåtandena och lämnas till riksdagen för behandling i april. Svaren är offentliga. Ministeriet publicerar ett sammandrag av utlåtandena i början av april.

Den nya lagen ska träda i kraft om ett år och de nya hälsovårdsområdena inleder sin verksamhet senast om tre år.

Läs också