Hoppa till huvudinnehåll

Rekryteringsbyråer utomlands kunde locka arbetskraft till Finland

Daniella Ingabire
Daniella Ingabire Bild: Yle / Antti Lempiäinen unga invandrare

Avdelningschefen vid Arbets- och näringsministeriet Markku Wallin anser man borde ta modell från Norge för att locka arbetskraft från utlandet.

Norge har arbetskrafts- eller rekryteringsbyråer utomlands. De ger information om arbetstillfällen och arbetsförhållanden i Norge. Jag har önskat att Finland också kunde ha sådana byråer. Byråerna kunde ge en realistisk bild om hurudant det är att jobba i Finland. Mina förhoppningar har runnit ut i sanden, säger Wallin.

Men den politiska viljan att genomföra projektet fattas, säger han. Wallin hoppas också på skattelättnader för högavlönade för att locka bland annat experter inom forskning och näringsliv till Finland.

Många röster höjs för arbetsbetingad invandring

Överdirektören Juhana Vartiainen vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT tog för några dagar sedan upp diskussionen om behovet av invandring för att få ekonomin att växa.

Arbetsgivarcentralen EK fortsatte diskussionen i dag. EK:s chefsekonom Jussi Mustonen sa i dag till Yle att det kan bli kris på arbetsmarknaden redan inom ett år om man inte får hit mer arbetskraft från utlandet. Mustonen säger att det knappa utbudet av arbetskraft snart kommer att begränsa finländarnas möjligheter att förbättra sin levnadsstandard.

Också biträdande avdelningschef Ilkka Kajaste från finansministeriet anser att bristen på arbetskraft kommer att begränsa tillväxten i Finland inom de närmaste åren. Avdelningschef Markku Wallin från arbets- och näringsministeriet säger att en del branscher får brist på arbetskraft inom ett år:

- Vi kommer inte att stå inför en kris som genomsyrar hela arbetsmarknaden. Det blir brist på arbetskraft inom servicesektorn vid staten och kommunerna. Den privata sidan får brist på arbetskraft inom byggbranschen.

Markku Wallin anser att man borde vända blickarna särskilt mot Polen, Ukraina och Ryssland för att rekrytera arbetskraft till den kommunala och statliga servicesektorn och till byggbranschen.

Företagen ska rekrytera aktivt från utlandet

Tillväxten förväntas bli mellan en och en och en halv procent i år. och Den låga tillväxten minskar behovet av att få ny arbetskraft till den privata sektorn i snabb takt, säger Markku Wallin.

Wallin hoppas ändå att företagen tar kraftigt initiativ för att locka arbetskraft från utlandet. Rekryteringsföretag kan hjälpa privata företag att hitta arbetskraft, men Markku Wallin anser att också den privata sektorn skulle få hjälp av statliga rekryteringsbyråer utomlands.

Alla trivs inte i Finland

Enligt Markku Wallin är det inte bara språkkraven som gör att det är svårt att locka kunnig arbetskraft till Finland. Finland är ett dyrt land och de kulturella skillnaderna till t.ex. Sydeuropa är stora.

- Livet kan te sig ganska trist och ensamt hos oss. Dessutom är det dyrt att bo och leva i Finland. Det lönar sig att försöka rekrytera folk från länder där kulturen delvis liknar vår, säger avdelningschef Markku Wallin.

Stort behov av arbetskraft från utlandet

Regeringens målsättning är att grunda 200 tusen nya arbetsplatser fram till år 2019 för att få ekonomin att hållas i balans. Forskare vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT har i samband med tidigare undersökningar konstaterat att målsättningen kan uppnås om 100 tusen personer flyttar till Finland för att arbeta.