Hoppa till huvudinnehåll

JO behandlar inte Broos besvär om sjukhusledningen

JO förkastar besväret mot sjukhusledningen med motiveringen att de inte kan behandla ett sådant besvär. Bild: Hans-Mikael Holmgren / Yle vasa centralsjukhus

I början av veckan sände Mikael Broo i Malax in ett besvär till justitieombudsmannen (JO) angående sjukhusledningen vid Vasa sjukvårdsdistrikt. JO kommer inte att behandla besväret på grund av att besvär lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol.

Ärendet gällde mer specifikt sjukvårdsdistriktets fullmäktigebeslut om hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus. Petri Jääskeläinen vid JO meddelar till Broo i ett e-postmeddelande att saken inte kan undersökas hos den instansen. I samma mail står att ett kommunalt besvär i samma ärende lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. JO kan inte behandla ett ärende som är avhängigt i en domstol.

I ett mail till Yle Nyheter Österbotten skriver Mikael Broo att det var väntat att JO inte skulle behandla hans besvär. Men att han hoppas att förvaltningsdomstolen kommer att göra mer för att stoppa stängningen av hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus än vad JO gjort.

När Broo lämnade in besväret till JO hade ännu inget besvär lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol.

Läs också: JO-anmälan mot sjukhusledning

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten