Hoppa till huvudinnehåll

Ledande sjukvårdstjänstemän synas i besvär till Vasa förvaltningsdomstol

De som lämnat in besväret vill att Vasa förvaltningsdomstolen uppmanar Göran Honga och Auvo Rauhala att följa förvaltningslagen. Bild: YLE/Sofi Nordmyr hjärtkirurgin i vasa

Ett besvär har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol (VFD) om att stänga hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus. Michael Luther, Carola Lithén, Ulla-Maj Salin, Hans Ingvesgård och Bo Forsman vill att VFD upphäver beslutet om stängning.

På torsdagen lämnade Michael Luther, Carola Lithén, Ulla-Maj Salin, Hans Ingvesgård och Bo Forsman in ett besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Besväret rör Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktigebeslut om att stänga hjärtkirurgin i juni i år. Samtliga undertecknare är ledamöter i sjukvårdsdistriktets fullmäktige och var med och tog beslutet om att stänga hjärtkirurgin.

I besväret står att de högsta beredande tjänstemännen vid Vasa sjukvårdsdistrikt brutit mot alla grundläggande principer i förvaltningslagen när det gäller beredande av budget och verksamhetsplan för sjukvårdsdistriktet. Nu hoppas man genom besväret att VFD ska uppmana sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga och chefsöverläkaren Auvo Rauhala att i fortsättningen följa förvaltningslagen och utföra sitt arbete enligt principerna för god förvaltning och gällande lagstiftning.

För fram egna uträkningar

De som undertecknat besväret ifrågasätter hur det framställts till fullmäktige att en nedläggning av hjärtkirurgin skulle innebära en ekonomisk inbesparing. I besväret står att köpa in både hjärtkirurgi och lungkirurgi och vård av dessa patienter skulle öka på utgifterna med 500 000 euro.

Luther, Lithén, Salin, Ingvesgård och Forsman är också alla oroliga över att konsekvenserna kan bli allvarliga för specialiteter i anslutning till hjärtkirurgin, såsom kärlkirurgi, lungsjukdomar och traumabehandling. Man är också rädd att det kan komma att försvaga kompetensen in om anestesi och intensivvård.

I besväret står "bristerna i beredningen kan anses så allvarliga och tendentiösa att de sannolikt styrt styrelsens och fullmäktiges förtroendevalda att fatta ett ur verksamhetens och ekonomins synvinkel felaktigt beslut".

Man tror att om beredningen skulle varit annorlunda och omfattat de beräkningar som de ovan nämnda fem ledamöterna tar fram skulle de förtroendevalda låta hjärtkirurgin fortsätta på obestämd tid, ge den större stabilitet och utveckla verksamheten som en helhet av flera specialiteter.

Kan ta länge innan beslut kommer

På förvaltningsdomstolen vill föredragande Jan-Erik Salo inte kommentera besväret.

- Den enda fingervisningen jag kan ge är att ifjol var medellängden för behandlingen av ett besvär 11,5 månader långt.

Läs också:
JO behandlar inte Broos besvär om sjukhusledningen
JO-anmälan mot sjukhusledning

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten