Hoppa till huvudinnehåll

Öroninflammationer påverkar hjärnfunktioner hos barn

Bild: Yle/Peter Petrélius läkarinstrument

Upprepade inflammationer i mellanörat under den tidiga barndomen kan orsaka förändringar i de hjärnfunktioner som påverkar talet. Det visar forskning som gjorts vid Åbo universitet och Uleåborgs universitet.

- Barn som haft upprepade öroninflammationer var särskilt känsliga för variationer i talljudens tonhöjd och ljudstyrka. Samtidigt hade barnen svårt att urskilja mindre uttalsskillnader som till exempel konsonanter i finska stavelser. Det säger Sini Haapala som håller på med sin doktorsavhandling i ämnet logopedi vid Åbo universitet.

En grupp med 20 barn som haft upprepade öron inflammationer jämfördes med en grupp med 19 barn som haft färre än två öroninflammationer under de två första levnadsåren. Liknande undersökningar har inte gjorts tidigare och resultaten är viktiga med tanke på förståelsen för faktorer som påverkar barns språkutveckling och förebyggandet av språkliga svårigheter.

Artikeln "Effects of recurrent acute otitis media on cortical speech-sound processing in 2-year old children" publicerades i den ansedda tidskriften Ear and Hearing.