Hoppa till huvudinnehåll

Varthän värnplikt?

Värnplikt.
Vilka fötter ska i framtiden kläs i militärens kängor? Värnplikt. Bild: Yle/Kerstin Kronvall värnplikten

Det finländska försvaret är just nu omgivet av många frågor och diskussioner. Det handlar om Nato, om EU:s försvarssamarbete, om försvarsreformen och om värnplikten. En parlamentarisk utredningsgrupp under ledning av Ilkka Kanerva (Saml.) ska komma med ett förslag om försvarets framtid under våren 2014.

Historia och känslor spelar in

Diskussionen om vårt försvar och om den allmänna värnplikten präglas av stora känslor. På grund av Finlands historia kopplar väldigt många ihop värnpliktsfrågan med frågan om landets självständighet. Dessutom handlar det om Finlands förmåga att försvara hela landet.

Stridsuppvisning i Pansarbrigaden i Parola 2012.
Stridsuppvisning i Pansarbrigaden i Parola 2012 Stridsuppvisning i Pansarbrigaden i Parola 2012. Bild: Yle/Kerstin Kronvall stridsuppvisning

Kampanj mot allmän värnplikt

En kampanj mot allmän värnplikt, Ohi on, pågår just nu. Målet är att samla in 50 000 namnteckningar för att kunna föra ärendet som ett medborgarinitiativ till riksdagen. Hittills har insamlingen gått väldigt trögt och mycket tyder på att kampanjen blir en flopp.

Ohi on, som heter så också på svenska, vill att Finland ska avskaffa den allmänna värnplikten och istället utveckla en form av könsneutral militärtjänst, där alltså kvinnor och män skulle ta ett lika stort ansvar för försvarsarbetet. Här kan du läsa om kampanjen.

Selektiv militärtjänst

Om man går in för en selektiv militärtjänst ställs man inför många frågor. Man måste bland annat ha svar på hur soldaterna ska väljas och hur de ska ersättas för den tid de offrar. Samtidigt måste man bestämma vilken roll kvinnorna ska ha i det finländska försvaret.


Yrkesmilitär

Om man istället går in för att grunda en yrkesmilitär måste man fundera både på kostnaderna och på huruvida en sådan militär verkligen kan försvara hela vårt land.
Det har gjorts jämförande beräkningar om vilket som är dyrare, en värnpliktsmilitär eller en yrkesmilitär. Svaren varierar och det är svårt att exakt kunna avgöra vilka olika aspekter som ska beaktas.

Man måste också ta ställning till om yrkessoldaterna ska vara finländska medborgare eller om de kan komma från något annat land.

Programmet Radar handlar om om vad vi egentligen talar om då vi talar om den allmänna värnplikten, i Radio Vega 3.1.2013 klockan 11.03

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle