Hoppa till huvudinnehåll

Gamla julgranens nya liv

Julgran
Julgran Bild: Svenska Yle/Strömsö lotta lindholm

Insamlingen av gamla julgranar fungerar bra i kommunerna. Största delen av de gamla julgranarna i Finland bränns som bioenergi eller återvinns bland bioavfall.

Det är tid att göra sig av med julgranen. Men vad ska man göra med den gamla granen?

– Det lönar sig att gå in på det lokala avfallsverkets hemsida eller ringa upp avfallsverkets rådgivare. I olika områden samlas nämligen julgranar in på olika sätt. Det rådet ger Sabina Lindström, avfallsrådgivare vid Östra Nylands avfallsservice.

Bland annat i huvudstadsregionen samlar det lokala avfallsverket in gamla julgranar från alla hushåll. I många kommuner samlas granarna in i stora husbolag och nästan alla kommuner har insamlingspunkter, avfallsstationer eller komposteringsområden dit man kan föra sin gamla julgran.

De lokala avfallsverken ger råd om hur granen ska behandlas innan den förs till insamling. En del avfallsverk föredrar att granen sågas i bitar, medan andra samlar in granen som hel. Hur man ska göra beror också på om man lägger granen i soporna bland bioavfallet eller om man för den till en insamlingspunkt eller till en avfallsstation.

En stor del utnyttjas

Vid Avfallsverksföreningen i Finland uppskattar man att en stor del av de gamla julgranarna i Finland utnyttjas. I de flesta avfallsverk mals granarna ner bland energiavfallet, men vid en del anläggningar används granflis som stödämne i bioavfall.

Det går också bra att använda granen hemma som bränsle eller i trädgården:

– Jo, visst kan man såga granen i bitar och bränna upp den. Eller så kan man mala den till flis och lägga den under en buske, säger Sabina Lindström.