Hoppa till huvudinnehåll

Leif Groop får Äyräpää-priset

Diabetesforskare Leif Groop.
Diabetesforskare Leif Groop. Bild: Fotograf Mikael Risedalrisedal@telia.com Leif Groop,diabetes,forskare,diabetesforskning

Diabetesforskaren, professor Leif Groop tilldelas i år det finska läkarsällskapet Duodecims Matti Äyräpää-pris. Groop är en internationellt erkänd diabetesforskare, som har koncentrerat sig på att utreda den genetiska bakgrunden till diabetes.

Äyräpää-priset är värt 20 000 euro.

Genombrytande forskning

Groop är professor vid Lunds Universitet. Han leder Lund Diabetes University Center och har i hög grad bidragit till kunskapen om genernas roll vid typ 2-diabetes. Han har också upptäckt en autoimmun diabetes hos vuxna som många gånger feldiagnostiserats som typ 2-diabetes.

Groop säger att diabetes typ 2 har ökat explosionsartat de senaste åren och ökningen väntas fortsätta.

– Det beror på en kollision mellan vårt genetiska arv och förändringar i livsmiljön. Människan är inte van att leva i ett sådant här överflöd.

En orsak till diabetes typ två är att vi förbrukar mindre energi än tidigare. Groop är speciellt oroad över att ungdomar motionerar allt mindre och att det krävs förändringar på samhällsnivå.

– Vi måste ta betydligt större ansvar för tonåringar och skolungdomar. En norsk studie visar att de behöver nittio minuter motion varje dag. Hur mycket jag än uppskattar matematik, fysik och historia så tror jag att ett friskt liv måste prioriteras i det här sammanhanget.

Leif Groop har på senare tid fått motta många stora pris.

I höstas belönades Groop med det stora svenska Nordic Prize-priset, som delas ut av Erik K Fernström-stiftelsen. Priset är värt en miljon svenska kronor. Groop tilldelades också det Söderbergska priset 2014, som Svenska läkaresällskapet delar ut vartannat år - även det på en miljon kronor. År 2012 fick Leif Groop det norska Anders Jahre-priset för sin diabetesforskning.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes