Hoppa till huvudinnehåll

Mer motion - mindre alkohol och tobak

Bild: YLE lektion

Borgåunga motionerar nu mera än för tre år sedan. Allt fler ungdomar är helt nyktra och färre dricker alkohol varje vecka.

Fler ungdomar motionerar nu en eller flere timmar per vecka så att de blir andfådda på sin fritid. Det här gäller både grundskolelever, gymnasieelever och yrkesstuderande.

I dag är i stort sett varannan grundskolelev i Borgå helt nykter. En fjärdedel ab gymnasieeleverna och en femtedel av yrkesstuderande använder inte heller alls alkohol.
Färre dricker nu alkohol varje vecka och man dricker inte heller lika ofta för att bli berusad. Också tobaksrökningen har minskat bland eleverna.

Mera gehör i skolan och hemma

Borgåeleverna upplever också att de nu får mera gehör både i skolan och hemma. Arbetsklimatet har förbättrats i skolorna och eleverna får hjälp med skolgångssvårigheter bättre än tidigare. Ungdomarna i Borgå har nu lättare att diskutera med sina föräldrar. Samtidigt vet föräldrarna nu bättre än tidigare var ungdomarna håller till på sin fritid.

Det visar en riksomfattande skolhälsoenkät som genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd 2013. Enkäten genomfördes förra gången i Borgå 2010.