Hoppa till huvudinnehåll

Direktiv uppmanar hälsovårdspersonal till diskriminering

Passkontroll
Passkontroll Bild: Yle gränskontroll

Minoritetsombudsmannen kritiserar Helsingfors social- och hälsovårdsverk för otydliga direktiv i ett informationsbrev till personalen. I brevet från juni uppmanas hälsovårdspersonal att kontrollera uppehållstillstånd hos kunder som ser utländska ut.

Minoritetsombudsmannen anser att brevet kan leda till diskriminering och etnisk profilering.

- Vi har fått klagomål gällande brevet och bett om en utredning från Helsingfors stad. På basen av utredningen har vi analyserat informationsbrevet och kommit fram till att brevet är mycket problematiskt, säger minoritetsombudsman Eva Biaudet.

Staden har nu tre månader på sig att förnya brevet så att det inte kan leda till diskriminering eller att personer låter bli att söka vård på grund av rädsla.

Ärende mellan kommunen och staten

Enligt Biaudet var ett av problemen att det i brevet inte framgår varför social- och hälsovårdsverket kräver att hälsovårdspersonalen kontrollerar klienternas rätt att vistas i landet.

- I den utredning vi fått av Helsingfors stad uppger staden att det handlar om att de ska få den ersättning för vård av flyktingar och asylsökande som de är berättigade till av staten. Det här är ändå ett ärende mellan staten och kommunen, menar Biaudet.

Biaudet berättar att man i brevet också begär personalen att uppmana klienter som saknar rätt dokument att omedelbart åtgärda situationen.

- Det här är problematisk då man lätt får uppfattningen att det är hälsovårdspersonalen uppgift att övervaka uppehållstillstånden i landet, vilket det inte är, förklarar hon.

Risk för etnisk profilering

Biaudet berättar att brevet inte heller klargör vilken lag direktiven grundar sig på.

- Det betyder också att personalen inte kan förklara för klienterna varför de begär att se dokumenten, konstaterar hon.

Biaudet menar att direktiven i praktiken leder till att personalen blir tvungen att försöka skilja på finländare och utlänningar.

- Det kan i sin tur leda till en förbjuden etnisk profilering, till exempel att man på basis av hudfärg försöker avgöra vem som är finländare, förklarar hon.

Biaudet hoppas nu att staden går igenom direktiven så att hälsovårdspersonalen inte åläggs uppgifter som inte hör till dem.

- De vill naturligtvis sköta sina jobb utan att diskriminera någon.

Läs också