Hoppa till huvudinnehåll

Elektroniskt patientregister körs i gång

Läkare talar i telefon på mottagning.
Läkare talar i telefon på mottagning. Bild: Yle juhani sorvo,Månsas

Det riksomfattande, elektroniska registret för patientuppgifter tas i bruk stegvis i år och nästa år. Anne Kallio, utvecklingschef vid social- och hälsovårdsministeriet redogör för läget:

- Vi håller på med arbetet som bäst. Det riksomfattande dataregistret tas i bruk vid offentliga hälso- och sjukvården i år och i den privata vården nästa år.

Bland annat Östra Savolax sjukvårdsdistrikt använder redan patientregistret. Enligt Kallio ska Syd-Österbottens, och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt ta i bruk registret i vår. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt tar registret i bruk i september.

Patientregistret har dröjt

Arbetet med det riksomfattande elektroniska patientregistret är en långkörare. Enligt de första planerna skulle registret vara klart år 2011. Anne Kallio från social- och hälsovårdsministeriet säger att själva stommen för registret som är byggd av folkpensionsanstalten FPA har funnits i flera år. Att få datasystemen vid olika sjukvårdsdistrikt och instanser inom hälsovården justerade så att de passar ihop med registret vållar huvudbry, säger Kallio.

Registret ska förbättra patientsäkerheten

Fortfarande finns det flera olika datasystem som inte kan kommunicera med varandra inom vården. Till och med inom samma sjukhus blir man därför tvungen att skriva ut uppgifter på papper för att få information att gå från en plats till en annan. Det nya riksomfattande patientregistret ska förbättra patientsäkerheten genom att det gör det möjligt att få fram alla uppgifter om en patient i hela landet.

Vid Social- och hälsovårdsministeriet uppskattar man att systemet betalar sig självt inom några år, bland annat genom att man upptäcker läkemedel som inte kan kombineras och kan undvika att genomföra samma laboratorietest flera gånger om.

I registret ingår också elektroniska recept. Alla apotek och den offentliga hälso- och sjukvården har redan börjat använda det elektroniska receptet. Den privata hälso- och sjukvården håller stegvis på att övergå till det elektroniska receptet

Läs också:
Här kan du hitta information om det elektroniska patientregistret KanTa. Under rubriken Mina KanTa-sidor finner du den data som finns om dig själv i registret