Hoppa till huvudinnehåll

Patientregistren ett av vårdens största problem

Läkare skriver något på ett tangentbord.
Patientregistren sätter käppar i hjulen för vårdarbetet. Läkare skriver något på ett tangentbord. Bild: Yle remisser

Då My Ström sökte vård inom huvudstadsregionen skedde det på flera olika håll inom huvudstadsregionen, det gällde både Esbos, Helsingfors och HNS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) mottagningar. Vid flera tillfällen kunde ingen hjälpa henne, eftersom de inte kunde hitta hennes uppgifter någonstans. Hon hade uppmanats att söka hjälp på ett visst ställe, men då hon gick dit hade de ingen aning om vilken vård hon fått förr - vården försvårades avsevärt.

Sami Pirkola är överläkare för HUCS psykiatri, och han känner mycket väl igen problemet.

- Tyvärr är det fortfarande så att på olika håll i Finland, i olika sjukvårdsdistrikt, så har vi fortfarande olika patientregister. Då blir det en utmaning att få informationen om patienten att flytta sig från ett ställe till ett annat.

Pirkola berättar att till och med inom huvudstadsregionen finns det flera olika register som inte kommunicerar med varandra, då åtminstone HNS, Esbo och Helsingfors har olika system. Det här är ett av de största problemen inom vården just nu, menar Pirkola, speciellt då man vet att det finns planer på något bättre.

Ett nationellt, elektroniskt patientregister är på gång. Det har det visserligen varit redan i många år, och det verkar ta ännu några år innan Sami Pirkola och My Ström kan utnyttja ett dylikt register. Pirkola, som jobbar inom psykiatrin, menar att inom just det området kunde det vara av särskild vikt att registret kommer, då informationen ofta är sådan att patienten själv kan ha svårt att förklara den.

- Om man har till exempel ett brutet ben så kan man berätta om det, men om läkaren snabbt behöver veta om patientens diverse kriser, så blir det genast knepigare, berättar Pirkola.

Läs också:

Läs också