Hoppa till huvudinnehåll

Sista ordet inte sagt om biobränsledepån i Tölby

Karta över området
Karta över området Bild: YLE/ Sonja Rundt biobränsledepå

Sista ordet är inte sagt ännu om Vaskiluodon Voimas biobränsledepå i Tölby i Korsholm. Kraftverksbolaget fick back på sitt miljötillstånd för depån strax före jul, men företaget kommer att gå vidare med planen. Nu kommer man antingen att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen eller komma med tilläggsutredningar.

De som besvärat sig över det miljötillstånd kratfverksbolaget Vaskiluodon Voima fick av Regionförvaltningsverket är glada över att Vasa förvaltningsdomstol underkände beslutet.

- Vi bor mellan 200 och 500 meter från den tilltänkta depån, säger en av motståndarna, Fredrik Nordström. Dammande flygaska, buller och en ständig lastbilstrafik är det vi minst av allt vill ha inpå hemknutarna.

Besvärligt avfall till Tölby?

Flygaskan som uppstår som avfall vid kraftverk av Vaskiluodon Voimas typ innehåller ofta rester av tungmetaller. Då askan består av små partiklar dammar den lätt och utgör en hälsorisk för mänskor.

- Vi är illa rädda för att Vaskiluodon Voima vill begrava sitt avfall i vår by i fundamentet för depån för biobränsle, säger Fredrik Nordström.

Ett fall för Högsta domstolen?

Vd Mauri Blomberg på Vaskiluodon Voima vill inte kommentera innehållet i utslaget från Förvaltningsdomstolen.

- Vi ska gå genom beslutet och överväga om vi för det till Högsta förvaltningsdomstolen eller om vi gör en ny, mer detaljerad ansökan om miljötillstånd, säger Mauri Blomberg.

Blomberg anser att Tölby är det bästa alternativet för en biobränsledepå..

Förgasningskraftverket på Vasklot är planerat för biobränslen som hyggesrester. Just nu är det ändå stenkol som gäller därför att priset på stenkol är så lågt.

Regionförvaltningsverket beviljade miljötillståndet år 2012.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten