Hoppa till huvudinnehåll

Växthuset: Planering

Växthuset på Strömsö / foto: Amanda Bieber
Växthuset på Strömsö Växthuset på Strömsö / foto: Amanda Bieber Bild: YLE/Strömsö susanna ström-wilkinson

Oberoende av om byggnaden är liten eller stor kan man med fördel utgå från arkitekturens hörnstenar: Estetik, Funktion och Hållbarhet. Alla tre skall beaktas för att man skall kunna åstadkomma en gedigen byggnad.
Här är några tankar om hur vi tänkte när vi planerade ett växthus på Strömsö.

Installation med lyktor och halm i växthuset.
Installation med lyktor och halm i växthuset. Bild: YLE/Amanda Bieber susanna ström-wilkinson

...Estetik...

Varje byggnad skall vara skön att betrakta. Det handlar om form, färg, skala, mönster, rytm. Det handlar om byggnaden som enskilt objekt men framför allt byggnaden i ett sammanhang, med andra byggnader och kringliggande natur.

Nerfällbara drivhus i växthusets tak.
Nerfällbara drivhus i växthusets tak. Bild: YLE/Amanda Bieber susanna ström-wilkinson

...Funktion...

Man vistas gärna och ofta i en byggnad med god funktion, som i sin tur kan ge upphov till fler möten människor emellan. En god funktion ger dessutom användaren en känsla av säkerhet och trygghet.

...Hållbarhet...

En byggnad av god kvalitet skall vara både statiskt och ekonomiskt hållbar samt hållbar över tid.
Den skall tåla slitage och åldras vackert. Dessutom skall den vara konstruerad på ett sätt som gör att underhållet är enkelt och förmånligt att utföra.

...Känslan...

Bakom Gårdshuset finns ett vedlider. De båda byggnaderna står i samma riktning knappt tio meter från varandra. Mellanrummet skapar en rumskänsla, som vi tidigt började kalla Liderbackan. Det stod klart för oss att området bakom Gårdshuset kunde utnyttjas för mera aktivitet bara det fanns en byggnad där man kunde pyssla lite med olika saker som har med trädgård och trädgårdsarbete att göra. Det var viktigt för vår plan att den nya byggnaden skulle vara en del av Liderbackan och kanske ge utrymmet en ännu starkare rumskänsla, samtidigt som den skulle ha en egen karaktär. Platsen för placeringen av den nya byggnaden ligger på gränsen av vad vi kunde definiera som två områden av olika karaktär. Dels den tillrättalagda delen, Liderbackan, som omgärdas av byggnader och den andra delen som består av en liten naturlig glänta i det glesa skogsparti som sträcker ut sig ner mot sjön. Den naturnära känslan ville vi bevara samtidigt som känslan av en mera aktiv Liderbackan skulle tillåtas eller till och med betonas.

Närheten till naturen, med mycket glasyta och eventuellt ett par öppningsbara fönsterdelar. Fönstren släpper in ljus och skapar ett ställe för odling. Samtidigt ville vi skapa en mera oöm del av byggnaden där någon form av arbetsbord kan placeras. Kanske vi rent av kunde ha en eldstad, för mysfaktorn och lite tilläggsvärme.

Idéer för vårt nästa bygge började ta form.

Ursprunglöig modell för växthuset på Strömsö.
Ursprunglöig modell för växthuset på Strömsö. Bild: YLE/Strömsö moduler

...Förarbetet...

Redan under vintern påbörjades planeringen. Vi varvade skissarbete, modellbygge och besök på Liderbackan. Att tassa omkring på platsen för bygget ger oss en känsla för stället och väcker många frågeställningar som vi hoppas få svar på; Hur uppfattar man det nya rummet som skapas av att den nya byggnaden växer upp? Vilka linjer hittar vi på platsen, linjer som skapas av byggnader och andra element som är befintliga? Hur vill vi att växthuset gestaltas? Hur vill vi att det skall se ut när man kommer runt hörnet på Gårdshuset? - Ojdå, blir det så där stort? Hur ska vi nu göra för att inte dominera över de befintliga byggnaderna? - Kan vi på något sätt knyta samman karaktärshuset med växthuset? Ja…, kanske vi kan placera det så att då vi sitter här i hörnet framför vinrankan så kan vi se villan ….

Vi byggde modeller i vit kartong. Det är riktigt roligt att klippa och limma, men framförallt får man ett mycket bra verktyg för att bedöma storleken jämfört med befintliga byggnader. Och så ser man tydligt och klart proportionerna och formen på de nya byggnaden. Via en pappersmodell är det faktiskt rätt enkelt att ta beslut, som kan vara knepiga att ta utgående från ritningar.

...Val av material...

Gamla fönster till växthuset.
Gamla fönster till växthuset. Bild: YLE/Strömsö jim björni

Det första vi koncentrerade oss på var fönstren. Kriterierna vi ställde var att fönstren skulle vara en modell som var lätt att få tag på för tillfället. Det blev stora, enkla fönster från ett våningshus. De var 24 stycken till antalet och varje fönster hade måtten 1,5 meter x 2,0 meter. Riktiga baddare! Tunga och svårhanterliga!
För vår stomkonstruktion valde vi att använda battingar, plankor och bräder samt ett knippe stålprofiler.
Ja, receptet för ett bygge av Växthus / Grönrum kunde se ut såhär

24 st fönster med måtten 1,5m x 2,0m
1 knippe stålpålar för grunden
1 knippe battingar för stommen; 100x100
1 knippe plankor som takstolar; 50x150
1 knippe bräder som underlag för plåtaket; 32x100
1 knippe reglar som snedsträvor; 50x50
2 famnar pärtor
1 hink slamfärg; Grön Umbra
1 hink lasyr; ”Off-black”
1 låda spik; 100mm
1 låda franskdäcksbult; 8x60
1 låda träskruv; 5x80
1 knippe flatstål; 5x60
1 knippe fyrkantstål; 20x20
12 våder plåt för dubbelfalsning; 500x3000

Unikt dörrhandtag till växthuset.
Unikt dörrhandtag till växthuset. Bild: YLE/Amanda Bieber susanna ström-wilkinson

Planera fönstrens och dörrars placering på lämpliga ställen. Gör en grund med stålpålar. Bygg stommen och montera strävor, så att stommen blir stadig och så att fönster lätt kan hängas på stommen. Tillverka och montera takstolar. Måla fönster och dörrar, samt montera dem i väggöppningar. Montera fasadbräder på övriga väggdelar. Skär ut lämpliga glasbitar ur gamla fönster och montera i den del av taket som skall fungera som ljusinsläpp. Montera underlag på övriga delar av taket, samt belägg med plåt. Stabilisera stora fönsteröppningar med strävor i fyrkantstål(liten dimension). Utrusta vid behov rummet med ljuspunkter och en eldstad. Använd och avnjut enligt behov.

...Säkerheten...

Stora fönster som sträcker sig ända ner till golvet och fram till dörröppningar är en säkerhetsrisk och det ger oss orsak att titta efter i Finlands byggbestämmelsesamling under avdelningen F2; Säkerhet vid användning av byggnad.

Att montera in en eldstad kräver också noggrann planering och dimensionering av skyddsavstånd från eldstad till brännbara material och dylikt. Information om detta hittar man på kommunens, räddningsverkets och miljöministeriets webbplats. Det som gäller nationellt är Finlands Byggbestämmelsesamling och för information om brandsäkerhet hittar man under avdelningen E3; Små skorstenars konstruktion och brandsäkerhet, samt E8; Murade eldstäder.

Information som gäller markanvändning och byggande finns alltså på miljöministeriets webbplats och under byggbestämmelsesamlingen.

Jim, Johan och Susanna i växthuset.
Jim, Johan och Susanna i växthuset. Bild: YLE/Amanda Bieber susanna ström-wilkinson

Låt gärna en yrkesman titta på era planer ifall ni känner er osäkra eller annars bara vill bolla era idéer med någon som är välbekant mad lagar och förordningar som gäller byggnade.

För övrigt anser vi att det borde byggas fler båthus.

Susanna, Jim och Johan

PS. Kom ihåg att även mindre byggnader kan kräva att man följer direktiv om byggande ur Finlands Byggbestämmelsesamling. Kan låta lite krångligt, men det är oftast enklare än vad det låter. Ta gärna kontakt med din lokala byggnadsinspektör för att kontrollera om den planerade åtgärden kräver byggnadslov.