Hoppa till huvudinnehåll

Varför flyttar smällkallt väder söderut?

Bild: Haldin Communication/ Joakim Haldin mitt nya land

Varför verkar fel väder slå till på olika håll i världen? Och varför har man bevittnat extrema eller kraftiga väderfenomen på flera olika håll i världen i vinter? Det är sträng kyla i USA, milt i Norden, stormigt vid kusterna i Europa och stekhett i Australien.

Mikko Alestalo, direktören vid Meteorologiska institutet säger att meteorologerna är intresserade av mekanismerna som gör klimatet mer oberäkneligt:

-Det här är nya fenomen som vi klimatforskare har funderat på under 2000-talet. Extrema väderförhållanden som inträffar på olika håll i världen samtidigt. Extrema väderfenomen har förekommit också tidigare, men att vi ser extrema och motsatta väderfenomen på olika håll i världen på samma gång är nytt, säger Mikko Alestalo.

-I och med klimatförändringen har arktiska områdena har värmts upp mer än andra områden på jorden. När temperaturskillnaden mellan polarområdet och kring ekvatorn minskar leder det till att västvridande strömningar i luften försvagas och blir mer oförutsägbara. Det kalla vädret som tidigare lugnt och snällt höll sig ovanför polartrakterna kan föras söderut över Nordamerika eller Europa. Det kallaste vädret kanske inte finns i norr, utan någon annanstans, säger Alestalo.

Polarvirveln kan styra om kyla i norr

Farligt kalla vindar utlovas på många håll i Nordamerika
Vädret är farligt kallt i Nordamerika (Copyright: EPA/NOAA ) Farligt kalla vindar utlovas på många håll i Nordamerika Bild: EPA/NOAA nordamerika

En polarvirvel är ett vindsystem som under vintertid uppkommer i atmosfären ovanför polarområdena på en höjd av 10-80 kilometer. Polarvirveln är ett normalt väderfenomen vid polerna och den för mer sig mycket kallt väder. Nu har den norra polarvirveln förflyttat sig söderut över USA och dragit in sträng kyla över hela landet. Det är frågan om samma väderfenomen som gett Finland kalla vintrar under tidigare år. Polarvirveln stöter nu varmare vädermassor österut från USA mot Nordeuropa, förklarar Alestalo.

Alestalo anser att de rådande extrema väderfenomenen kopplade till den klimatförändring som påverkas av människan:

-Det varmare vädret vid polerna har ett klart samband med den påverkan människan har på klimatet. Det i sin tur påverkar luftströmmar i atmosfären. Det finns mycket klara tecken på att klimatförändringen ligger bakom de extrema väderfenomenen vi ser nu, säger Alestalo.

Alestalo påpekar ändå att inte alla extrema väderfenomen vi ser nu nödvändigtvis har sin grund i den påverkan människan har på klimatet. Det svårt att avgöra en hur stor del av det vi ser som extremt väder i själva verket är naturliga variationer, säger han.

Mer variation i Finland i framtiden

Enligt Alestalo kommer vädret med största sannolikhet att bli mer varierande i framtiden. För oss i Finland betyder det här bland annat att en mycket kall vinter kan följas av en mycket varm vinter. Alestalo säger också att större regnmängder kan föra med sig fler översvämningar, att värmeböljor under sommaren kan bli vanligare och längre och att vi får fler stormar.

Utvecklingen går ändå långsamt.

-Om femtio år kan snöfria vintrar vara mer av en regel än ett undantag i södra Finland, säger Alestalo.